A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_03 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_04 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_07 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_05 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_06 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_08 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_P_GROUNDFLOOR A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_P_1FLOOR A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_P_SECTION_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_P_ELEVATION_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_P_ELEVATION_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_P_ELEVATION_03 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_P_SITEPLAN

the old and new house, in the plum tree garden

location Brno - Líšeň clients private person authors lenka křemenová, davd maštálka, tereza schneiderová study March 2014
Built
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_03
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_04
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_07
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_05
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_06
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_SKETCH_08
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_P_GROUNDFLOOR
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_P_1FLOOR
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_P_SECTION_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_P_ELEVATION_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_P_ELEVATION_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_P_ELEVATION_03
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_BRNO_PLUM_P_SITEPLAN