"Jestli jste dostali byt v novostavbě, tak si musíte vybrat nábytek v hračkářství."
časopis Dikobraz, 1958

MístoPraha, Staroměstká radnice - Sál architektů KlientÚtvar rozvoje hlavního města Prahy Autořilenka křemenová, david maštálka, tereza schneiderová Grafikamarta maštálková Studiebřezen 2012 realizacekvěten 2012 Ostatníautoři výstavy: Martina Flekačová, Milan Kudyn, Lucie Zadražilová, Klára Halmanová, Pavel Karous (Vetřelci a volavky) / kurátor: Klára Halmanová
Popis
Dosud nezveřejněné plány a fotografie převážně z archivu Útvaru rozvoje hlavního města Prahy představuje výstava Pražská panelová sídliště, která je k vidění na Staroměstské radnici ve dnech 30.5. - 16.9 2012.

Architektura expozice staví diváka do role pozorovatele a zároveň návštěvníka volné struktury bloků řazených dle jednotlivých okruhů výstavy. Prostorové objekty navozují ortogonální strukturu sídliště, mapové podklady jsou dostupné skrz průhledy okny. Návštěvník expozice je přímo konfrontován s důsledky pozorovat a být pozorován z bezprostřední blízkosti svého souseda "jiného návštěvníka expozice". Expozice výstavy se snaží oprostit od standardní paneláže a poskytuje naopak alternativní pohled na klasickou instalaci v podobě fotografií a mapových podkladů, tak jak jí běžné známe z většiny architektonických výstav.

Ústředním exponátem je model Jihozápadního Města v jeho nerealizované podobě z roku 1980 s trojicí netypicky tvarovaných Slunečních domů, energeticky úsporných výškových obytných budov s obchodní podnoží využívající sluneční energii“.

Význam pražských sídlišť podtrhuje skutečnost, že zabírají šest procent rozlohy města, ale je v nich na 200 000 bytů, které tvoří 40 % bytového fondu města. Na sídlištích žije 470 00 Pražanů, první pražský panelový dům je z roku 1955 a stojí v Ďáblicích.

Výstava v Sále architektů mapuje na vybraných pražských sídlištích (Solidarita, Červený Vrch, Petřiny, Malešice, Prosek, Invalidovna, Jižní a Jihozápadní Město) vývoj od počátků využívání prefabrikovaných prvků na přelomu 40. a 50. let až po 80. léta minulého století a je první vlaštovkou na téma výstav o architektuře sídlišť. Její důležitou součástí výstavy je prezentace experimentální výstavby v 60. letech i budování sídlištních celků v obrovském měřítku na „zelené louce“ v 70. letech. „Současná problematika regenerace sídlišť je v závěru pouze naznačena jako otevřená otázka kam současná podoba sídliště směřuje dál.

Výstava je doplněna o databázi výtvarného umění ve veřejném prostoru 70. a 80. let v Praze, kterou systematicky zpracovává umělecká skupina Vetřelci a volavky.