starý dům, zahrada a stará švestka
nový dům zahrada a stará švestka
nový život

MístoBrno - Líšeň Klientsoukromá osoba Autořilenka křemenová, davd maštálka, tereza schneiderová Studiebřezen 2014
Popis
Pozemek s původním malým rodinným domem se nachází v Líšni, okrajové čtvrti Brna, která svým charakterem upomíná na vesnickou zástavbu. Dům je řadový na nároží, štít sedlové střechy je orientovaný do ulice, s výhledem na věž kostela Sv. Jiljí na náměstí Karla IV. v centru čtvrti a taky na hospodu, která dokresluje místní kolorit.

Pozemky investorů s orientací SZ-JV o celkové výměře 234 m2 sestávají ze dvou parcel s řešeným domem o zastavěné ploše 111 m2 a zahrady posazené za domem. Zahradě dominuje vzrostlá švestka, odtud také název dům Pod švestkou. Ze severní strany navazuje pozemek sousedů (p.č. 481), z jihu pozemek města (p.č. 480/1) s malým parkovištěm a zbývající zatravněnou plochou, nad kterou se tyčí vzrostlá vrba.

Pozemek byl původně pravděpodobně výrazně svažitý a byl upraven tak, aby stavba samotná mohla podélně se silnicí navazovat na vedlejší budovu. Tak vznikl malý dvůr mezi zahradou posazenou asi o 3 metry výše a domem, který nabízí soukromí, a v létě též příjemný chládek. Dnes je vstup do zahrady umožněn pouze vraty, která ústí do boční ulice. V opěrné zdi pod zahradou jsou dvě šopy a prostorný sklep.

Investoři si přejí v co největší možné míře využít stávající objekt, ale také malý dvůr ve spojení
se zahradou. Využije se proto objem domu ve stávající půdorysné stopě – nebude se rozšiřovat, pouze se postaví nová střecha (s hřebenem posazeným o c. 75 cm výše), prodlouží se obytné podkroví nad úroveň dnešního vstupu (zastřešeného vjezdu, který je nyní opatřen plochou střechou provizorní konstrukce) a především se vybuduje nové schodiště do podkroví v rámci interiéru. Zadní část dvorku bude vyčištěna odstraněním stávajícího přístavku se vstupní halou, koupelnou a wc. Dvorek bude propojen se zahradou, posazenou o úroveň výš, novým lehkým schodištěm. Také z úrovně podkroví bude umožňěn přístup do zahrady – lávkou, která bude zároveň tvořit lehké zastřešení části dvorku, pro letní posezení.

Cílem navržených změn je vytvoření jednoduché kompaktní současné stavby, se zachováním původního drobného měřítka domu. Investoři nás oslovili s dotazem jak dané místo upravit pro pohodlný život jejich čtyřčlenné rodiny. A tak jsme jako první zjistili například to, že objekt byl celkově přestavěn v 70. letech, pravděpodobně svépomocí, dokumentace k rekonstrukci není k dispozici. Stávající stav se jeví jako dobrý, dům nevykazuje viditelné statické poruchy ani problémy s vlhkostí.
Dnes rodina obývá pouze přízemí domu, s dvěma pokoji a kuchyní a okny orientovanými do ulice. Koupelna je naopak situována v zadní části u opěrné zdi. Vchod do domu je v současné době řešený přes zastřešený průjezd (postavený podél štítu domu) a malý dvorek. Podkroví domu, přístupné pouze z úrovně horní užitkové zahrady, není využívané.