A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_01 A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_02 A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_06 A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_03 A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_04 A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_12 A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_07 A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_08 A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_05 A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_09 A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_10 A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_11

velká kartotéka

místo Praha, Staroměstká radnice - Sál architektů klient Útvar rozvoje hlavního města Prahy autoři lenka křemenová, david maštálka, tereza schneiderová realizace leden 2014 ostatní foto: Tomáš Brabec

Hlavní téma expozice díla architekta Bedřicha Rozehnala spočívá v centrálním objektu tzv. kartotéky, která je velkým archivem jeho projektů zdravotnických staveb. Objekt záměrně pracuje s metaforou arboru, který je charakteristickým kusem vybavení dobové projekční kanceláře. Výkresová skříň volně přechází svým členěním do tvarosloví zásuvek zdravotnické kartotéky. V jednotlivých zásuvkách jsou interaktivně a zároveň příznačně systematicky vystaveny dokumenty k jednotlivým nemocnicím. Návštěvník výstavy je přirozeně seznámen s obsahem kartotéky díky 5 na pevno vysunutým zásuvkám s originálními výkresy B. Rozehnala. Objekt vyzývá k prozkoumávání, prohrabávání se minulostí. To vše na pražském pozadí stručné historie zdravotnických staveb, které jsou vystaveny v podobě fotografií a výkresů lepených na kapa deskách a zavěšených před bílými závěsy lehce dokreslující sterilní atmosféru nové éry nemocnic 20. stoletíspolečně s několika kusy autentického nemocničního mobiliáře, který je nositelem vybraných Rozehnalových citátů. Bílý závěs se začíná vinout už z foyer.

Realizace
A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_01
A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_02
A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_06
A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_03
A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_04
A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_12
A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_07
A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_08
A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_05
A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_09
A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_10
A1_W_WRK_INT_EXHB_URM_ROZEHNAL_F_FINAL_11