A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_FUJIMORI_02 A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_FUJIMORI_03 A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_FUJIMORI_01 A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAGER_01 A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAGER_03 A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAGER_02 A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAHA_04 A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAHA_05 A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAHA_03 A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAHA_01 A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAHA_02 A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAHA_06 A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_BRNO_01 A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_BRNO_02 A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_BRNO_03

Setkání nad architekturou

autoři David Maštálka, Jakub Filip Novák, Lenka Křemenová spolupráce Marta Maštálková realizace 2006 - 2009

Versus architekt představuje aktivitu uskupení skládající se z velké míry z členů ateliéru. Snažíme se jednou za čas pořádat setkávání odborníků nad ožehavými tématy souvisejícími s architekturou a urbanismem.

Při organizování těchto setkání využíváme sítě a zázemí již existujících institucí, v letech 2006 – 2007 jsme pořádali osm setkání ve spolupráci s Českým centrem Praha, v akademickém roce 2007 – 2008 pro změnu čtyři setkání společně s Domem umění města Brna.

Ve spolupráci s Českým centrem Praha a Tokio jsme v roce 2008 zorganizovali dvě mimořádné přednášky japonského architekta, historika a profesora tokijské univerzity Terunobu Fujimori, který byl zároveň naším hostem při sedmidenním putování po Čechách. S celou organizací nám laskavě pomohl Petr Holý – ředitel českého centra v Tokiu, který byl přítomen po celou dobu pobytu pana profesora.

V rámci festivalu 4+4 dny v pohybu jsme v roce 2009 uspořádali akci s názvem Prager versus architekt, při jejíž příležitosti představili Vladimír 518, David Vrbík a Ondřej Anděra (skupina SPAM) audiovizuální kompozici Karel Gott Prager. Následovala námi organizovaná diskuse s bývalými členy Pragerova ateliéru v samotném bývalém federálním shromáždění.

Na setkáních organizovaných se doposud setkalo na šedesát osobností z řad odborné veřejnosti (Terunobu Fujimori (Japonsko), Rostislav Švácha, Jan Línek, Jan Louda, Zdeněk Stýblo, Miroslav Patrik, Václav Malina, Jiří Fixel, Zbyněk Pech, Josef Veselý, Radan Květ, Peter Mackovčin, Jiří Sádlo, Roman Koucký, Radek Kolařík, Petr Pelčák, Zdeňka Vydrová, Ondřej Mulíček, Pavel Hnilička, Lucie Galčanová, Miroslav Cikán, Jakub Cígler, Jiří Plos, Richard Biegel, Karel Ksandr, Alena Šrámková, Ivan Ruller, Marian Zervan, Jindřich Vybíral, Petr Rezek, Marek Pokorný, Monika Mitášová, Jan Zelinka, Petr Kolář, Karel Mrázek, Kamil Mrva, Zdeněk Fránek, Jiří Příhoda, Petr Kvíčala, Jiří David, Jakub Matyska, Stanislav Zippe, Patrik Zamazal, Aleš Brotánek, Zdeněk Meisner, Martin Rajniš, Andrea Lhotáková, Ester Havlová, Filip Šlapal, Marie Šandová, Michaela Koliandrová, Jana Tichá, Osamu Okamura, Jan Kratochvíl, Martin Kožnar, Jan Srna, Tomáš Straka, Kamila Amblerová, Kryštof Štulc, Jan Klempíř).

Z každého z těchto setkání je pořízen separátně zvukový a audiovizuální záznam všech vystoupení a následné diskuze. Dále je pořízen textový souhrn samostatných příspěvků, z nichž některé zásadní jsou poskytnuty autory k publikování v přesném znění. Setkání probíhají za účasti publika, je vždy přenášeno živě na internet.

Staví se
A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_FUJIMORI_02
A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_FUJIMORI_03
A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_FUJIMORI_01
A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAGER_01
A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAGER_03
A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAGER_02
A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAHA_04
A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAHA_05
A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAHA_03
A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAHA_01
A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAHA_02
A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_PRAHA_06
A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_BRNO_01
A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_BRNO_02
A1_W_WRK_IDEA_VERSUS_ARCHITEKT_F_ACTION_BRNO_03