A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_R_FINAL_01 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_R_FINAL_02 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_R_FINAL_03 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_R_FINAL_04 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_R_FINAL_05 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_R_FINAL_06 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_R_FINAL_07 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_P_SITE_PLAN A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_P_ELEVATION A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_P_SCHEME

nové místo setkání

místo Děčín - Podmokly klient Statutární město Děčín - magistrát města Děčín autoři lenka křemenová a david maštálka studie 2011

Dnešní Děčín tvoří v podstatě dvě původně nezávislá města, starý Děčín na pravém břehu Labe a Podmokly na břehu levém. Právě v Podmoklech se na hranici Husova náměstí dodnes udrželo malé tržiště, kde je možné nakoupit čerstvou zeleninu. Jeho stav je však již velmi neutěšený.
Vnímáme tržiště jako důležitou součást veřejného prostoru, která je dnes jedním z mála míst, kde dochází přirozeně k náhodnému setkávání místních obyvatel, je místem, kde se lidé náhodně mohou potkat a popovídat si a v neposlední řadě i dobře nakoupit. Po diskuzi se zástupci města Děčín, jsme dospěli ke společnému závěru, že by bylo velkým přínosem toto místo oživit nejen pro pořádání trhů, ale i nejrůznějších společenských akcí. Ideálním řešením v tomto případě je částečné zastřešení pozemku, tak aby trh ale třeba i koncerty a jiné společenské akce mohli probíhat i za nepříznivého počasí.

Místo tržiště je výjimečné svou polohou v přímé návaznosti na hlavní náměstí Podmokel, nachází se totiž mezi domy východní hrany náměstí, které mají mezi sebou volnou parcelu, ta však nikdy nebyla typickou prolukou, ale historicky zde uprostřed stála požární zbrojnice. V její stopě je navrženo i nové zastřešení 10-12 stánků o rozměrech 7x21m. Vzhledem k limitům území jsme zvolili jako základní řešení trvanlivé a nehořlavé materiály v podobě lícových cihel a pohledového betonu.

Lapidárního překlenutí rozponu 7 alt.8m dosahuje návrh použitím valené cihlové klenby osazené na osmi železobetonových pilířích s podélným překladem a čelním železobetonovým obloukem. Protilehlé pilíře jsou v ose propojeny železnými táhly. Toto jednoduché řešení v sobě propojuje prvky současné architektury s historickým archetypem zastřešení resp. zaklenutí prostoru připomínajícího klenby podloubí, kde často probíhaly nebo ještě probíhají malé trhy nejen v českých městech. Jedná se o otevřenou nosnou konstrukci podpírající klenbu bez dalších kompletačních konstrukcí. Dočasným doplňkem konstrukce mohou být textilní stahovatelné markýzy po obvodu stavby osazené mezi jednotlivými pilíři. Tyto markýzy budou plnit funkci ochrany proti bočnímu dešti nebo paprskům slunce, před kterými je často nutné prodávané zboží v podobě čerstvé zeleniny chránit. Ochrana klenby proti dešťové vodě je navržena za použití transparentního hydrofobního přípravku Antipluviol S, tak aby mohly být lícové cihly viditelně přiznané i z vnější strany klenby. Dešťová voda bude svedena podél překladů do zadní resp. vnitroblokové části tržiště.

Staví se
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_R_FINAL_01
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_R_FINAL_02
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_R_FINAL_03
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_R_FINAL_04
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_R_FINAL_05
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_R_FINAL_06
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_R_FINAL_07
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_P_SITE_PLAN
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_P_ELEVATION
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DECIN_MARKET_P_SCHEME