A1_W_WRK_IDEA_PIGREALITY_P_POSTER_01 A1_W_WRK_IDEA_PIGREALITY_P_POSTER_02 A1_W_WRK_IDEA_PIGREALITY_P_POSTER_03

Král všech evropských developerů konečně vstoupil i na český trh. Ano, pokud také milujete naše projekty, jste zde správně !!!

klient VŠUP autoři david maštálka, jakub filip novák, ondřej nohejl

Reakce členů ateliéru na provoz a produkty trhu s realitami. Reklamní kampaň probíhala v pražských dopravních prostředcích, formou plakátů ve vozech metra, tramvajích, a filmu na metrovision v přestupních stanicích. Dále byla publikována ve Věštníku památkové péče, časopise Euro, Literárních novinách, kulturním týdeníku A2, na Archiwebu a v českém rozhlase Regina. Kampaň směřovala na webové stránky s ironickou formou kritiky metod současného developementu.

Upadlá estetika realitních tiskovin, ignorantské zacházení s jazykem a pojmoslovím, neseriózní přístup ke klientele a naprostý nezájem o dotčenou veřejnost a kvalitu prodávaných realit jsou jen malým dílkem skupiny problémů, na který naše kampaň upozorňuje.
Tématem je proměna prostředí a posléze i životů na zboží. Na zboží, u kterého již nezáleží na kvalitě, ale na propagaci.

Skutečně „nablblá“ reklama na hranici uvěřitelnosti, která ukazuje celý proces i jeho výsledky, je z našeho hlediska nejsrozumitelnější. Neútočíme, nežalujeme, nechceme měnit zastupitele, ruinovat developery ani prodat své zaručené recepty. Neunavujeme výčty nešvarů, jen připomínáme, že všichni máme právo mluvit do realizace našeho světa stejným dílem. A že má smysl o jeho stavu hovořit a přemýšlet.

Zvolená odlehčená forma antireklamy se nabídla sama. Humor sami vnímáme jako důležitý korektiv všeho, co děláme. V cynickém světě, kde se dá relativizovat naprosto všechno, je humor, zvláště ten sebeironický, jedním z mála měřítek, která dovedou vystihnout naši situaci v celé její nahotě.

Sami máme pocit, že si z nás dělá kdosi legraci, když prohlížíme časopisy s realitami.
Jak může někdo rozparcelovat území velikosti Klánovic ve tvaru vánočního stromku, aby mohl začít prodejní
kampaň o Vánocích? Pod stromeček domeček? A není to černý humor, když dnes desítky „zelených vdov“ sedí v satelitech bez dopravní infrastruktury, čekajíce do noci na manžela, který dělá ve městě přesčasy, aby splatil „vysněné rodinné bydlení“? Nesmějí se ti, kteří lidem rozprodali domky v mnoha satelitech, kde dnes princip „bydlení v zeleni“ ve skutečnosti znamená volit při procházce okolo plotů jen mezi silnicí a oranicí, jež jsou od sebe mnohde jen těžko rozlišitelné?

Naše uvažování by však rádo překročilo stín pouhého laciného žertu. Vychází ze zájmu o stav světa a procesy, které jej utváří. Kampaň používáme jako východisko k diskusi a osvětě.

Většina reakcí, které jsme na shlédnuté reklamy zaznamenali, je podobná: pocit úlevy, když se díky očividné ironii webových stránek jejich návštěvník přesvědčí, že se jedná o fikci.

Přesto nás mrzí, že je nastolené téma v chápání veřejnosti většinou redukováno na jeho estetickou stránku – tedy, zda se mi něco líbí či nelíbí – zatímco problémové procesy, jako rozpad měst, destrukce krajiny, privatizace veřejného prostoru či vytěžování center, které vyvolává a k nimž existují mnohem relevantnější argumenty než osobní vkus, jsou ponechány bez povšimnutí.

ANO, POKUD TAKÉ MILUJETE NAŠE PROJEKTY, JSTE ZDE SPRÁVNĚ!

Král všech evropských developerů konečně vstoupil i na český trh. V Praze se představuje hned několika dlouho očekávanými projekty. Bytový palác Klárov, letohrádky Petřín, a zahrady Letná. Citlivě volené zásady výstavby P.I.G. obohacují nejedno město v Evropě. Ať jde o luxusní byty, obchodní a administrativní komplexy, či velké dopravní stavby, naše společnost a její zásady jsou vždy tou nejlepší volbou.

P.I.G. ZÁSADY:

ETIKA
Etika do stavebnictví a na trh realit nepatří. Neočekávejte ji u nás a my ji nebudeme chtít od Vás. Vše potřebné ošetří komplikované a vychytralé smlouvy.

KVALITA
Víme, že co nedodáme jako kvalitu, chybět nebude. Naši klienti, neví, co by měli a co mohou žádat a my je tím rozhodně nebudeme zatěžovat. Proto je naše společnost ta nejlepší.

ODPOVĚDNOST
Učíme naše klienty bezbolestně se zříci veškeré sociální a ekologické odpovědnosti. Dělejte to jako my!

KONTEXT
Okolí novostaveb se vždy podřizuje našemu vpádu. Neplatíme nikoho, kdo by se zabýval vztahy a interakcí. Neutrácíme peníze našich klientů za kvality, které jim nelze naúčtovat.

POTŘEBY
I my jsme se zapojili do mezinárodního trendu zbytečně klientovi nevnucovat to, co skutečně potřebuje. Naopak! Naše společnost dlouhodobě aplikuje a precizuje postupy, jak klienta přesvědčit, že potřebuje právě to, co mu chceme prodat my.

ARCHITEKTI
Největší nebezpečí ve stavebnictví představují individuální architektonické ateliéry. Jsou vzdělaní v oboru, pracují s požadavky klientů a navrhují na ně řešení. Řešení námi najímaných architektů, vychází z požadavků stanovených námi, z nichž nejdůležitější je vždy profit firmy.

KONTROLA
Kvalitní dozor, zvláště autorský, je na stavbě nežádoucí. Zatímco přirozenou motivací ostatních je vydělat peníze, on jediný je placen za to, aby stavba dobře vypadala a byla kvalitně provedena. Na své stavby dohlídneme sami a naši klienti tak ušetří dvakrát. Jednou za dozor, podruhé za opravy nekvalitních částí, které jim prodáme nezměněné.

PRYČ S OSOBITOSTÍ
Víme, že moderní člověk nepotřebuje žádnou skutečnou identitu ani osobitost. V novém světě, který naše společnost vytváří si již sousedé nemusí a ani nemohou nic závidět, neboť bydlí jeden hůř než druhý. Naše stavby klienty prezentují jako nepřemýšlivé šedivé lidi, kteří se řídí jen tím, co vidí v televizi a časopisech.

ROZHODNEME ZA VÁS
Velmi nám záleží na tom aby se naši klienti nemuseli obtěžovat svobodnou volbou. U nás se zákazník nemusí bát, že nebude vědět jaký projekt si vybrat. Ať zvolí jakoukoliv z mnoha námi nabízených variant, obdrží vždy principielně to samé. Projekt levně ozrcadlíme, obarvíme, nebo otočíme hlavou dolů a nová varianta je na světě!

KONEC VEŘEJNÉHO PROSTORU
Zásadně nevytváříme veřejný prostor. Staráme se o to, aby jen minimum prostředků bylo utraceno na zbytečnou kvalitu prostředí okolo Vašich staveb. Naše společnost precizně obestavuje maximální možnou plochu a těží tak z krajiny pro své klienty maximum.

UTRÁCEJME
Naši klienti jsou bohatí lidé, a proto si mohou dovolit žít v energeticky náročných stavbách, kde se mnoho protopí. Víme, že zdroje energie jsou nevyčerpatelné, stejně jako stavební suroviny. Nepřemýšlíme proto o ekologicky šetrném odstraňování našich domů, ani o žádné nesmyslné recyklaci. Soustředíme se na profit tady a teď, nikoli na mlhavou budoucnost.

ZJEDNODUŠUJME
Architektura je dnes stejně složitá disciplína, jako svět sám. Nesnažíme se proto nic vysvětlovat, naše klienty ukolébáme líbivými obrázky.

NESNAŽME SE
Experimentovat je nezodpovědné, s námi se nemusíte bát novot. Stavíme přesně dle urbanistických zásad vytyčených před desetiletími. Zásady, které se tak osvědčily na panelových sídlištích, obřích parkovištích a dálničních nadjezdech, jsou kvalitou, na jejíž nekonečné opakování jsme právem hrdí.

NE POHYBU!
Nezdravý a nebezpečný pohyb pěšky či třeba na kole standardně eliminujeme, abychom předešli nežádoucímu setkávání lidí v exteriéru. Zvláště děti do přírody nepatří, proto je chráníme vysokými ploty, aby si nemohli vytvořit stezky, či bunkry, kde by se mohly zašpinit. Najisto se dá chodit jen po silnicích a značených stezkách. Řeky přemosťujeme pouze dálničními mosty, lesní cesty zavážíme mlázím a rozoráváme. Zelené plácky s oblibou měníme v líbivá zařízení staveniště.

ZVĚŘINA
Myslíme i na domácí mazlíčky. Žádná dvířka, či místa na pelíšky v našich domech nemají. Ať jen trpí, ve volné přírodě by také trpěli.

KRÁSNÉ FORMY
Soustředíme se na hledání dalších a originálnějších uplatnění osvědčených forem. Stejný návrh dovedeme nabídnout stokrát jinak vypadající. Rádi používáme mnoho slov, protože naši klienti si pak připadají, že víme, co děláme.

DOKONALÁ PARCELACE
Svět nekonečně malých bytů, pro osamělé a nešťastné singles dotváříme světem těch nejmenších parcel, ovšem souvisle seřazených podél silnic. Každý metr je využit. Již nikdy žádná volná louka, již nikdy průchody mezi domy, plácky, zkratky a kouty na hraní.

GENIUS LOCI
Genius loci je luxus, který si dnes nikdo nemůže dopřát. Již brzy dosáhneme stavu, kdy se budete cítit všude jako doma. Na parkovišti, mezi silnicemi a ploty.

URBANISMUS
Dobrý urbanistický návrh totálně mění prostředí při znásobení problémů, které původně řešil. K takové pokrokové strategii se hlásíme i my, prodává se sama.

PROBLÉM
Každý složitý problém má jednoduché řešení. Sice je špatné, ale naši klienti ocení jeho rychlost.

MY TO DOKÁŽEME
Složité jednání s úřady vyřídíme za Vás. Každý má svou cenu. My se občanské společnosti neptáme, my lobujeme.

ZVYKNETE SI!
Víme, že když si homo sapiens zvykl na kruté podmínky za polárním kruhem, vybavený jen několika rybími kostmi, zvykne si, vybaven nejmodernější technikou, i v té nejhorší stavbě. Proto je naším cílem, prodat, prodat, prodat. Klient je přizpůsobivý.
 
 
Tento neskromný projekt, který iniciovali tři studenti architektury na VŠUP, reagující na aktuální trendy ve stavitelství, vznikl za podpory ateliéru Ilustrace a grafiky a také OCé.

Staví se
A1_W_WRK_IDEA_PIGREALITY_P_POSTER_01
A1_W_WRK_IDEA_PIGREALITY_P_POSTER_02
A1_W_WRK_IDEA_PIGREALITY_P_POSTER_03