A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_01_01 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_01_02 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_01_03 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_02_01 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_02_02 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_03_01 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_03_02 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_04_01 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_04_02 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_05_01 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_05_02 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_06_01 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_06_02 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_07_01 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_07_02 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_08_01 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_08_02 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_09_01 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_09_02 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_10_01 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_10_02 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_11_01 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_11_02 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_12_01 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_12_02 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_A1_01 A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_A1_02

Česká architektura postrádá zdravou kritiku … Veškerá podobnost osob a příběhů je čistě náhodná.

klient ERA21 (2008-2010), Archiweb (2011-?) autoři david maštálka, jakub filip novák realizace 2008 - doposud

Na jaře roku 2008 jsme byli osloveni šéfredaktorem časopisu ERA21 Osamem Okamurou abychom pro tento architektonický časopis připravili sérii komiksů. Vytvořili jsme fiktivní studio tří cynických šovinistů, pro něž architektura představuje pouze amorální byznys. Jakákoliv shoda postav se skutečnými projektanty je zcela náhodná. Neuvěřitelné příhody studia Pallanio k.s. nejsou v žádném případě inspirovány neuvěřitelými příhodami A1Architects.

To se vůbec nedá srovnat 😉

Po dvou letech jsme naší spolupráci s Erou 21 ukončili a dali si krátkou přestávku.Proto abychom se s rokem 2011 mohli vrátit v plné síle na architektonickou scénu s podporou webového portálu archiweb, kde můžeme reagovat on-line a přímo na aktuální témata …

Staví se
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_01_01
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_01_02
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_01_03
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_02_01
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_02_02
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_03_01
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_03_02
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_04_01
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_04_02
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_05_01
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_05_02
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_06_01
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_06_02
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_07_01
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_07_02
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_08_01
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_08_02
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_09_01
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_09_02
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_10_01
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_10_02
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_11_01
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_11_02
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_12_01
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_12_02
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_A1_01
A1_W_WRK_IDEA_PALLANIO_A1_02