A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DOBRIS_TOWNHOUSE_P_PRESENT_01 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DOBRIS_TOWNHOUSE_P_PRESENT_02 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DOBRIS_TOWNHOUSE_P_PRESENT_03 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DOBRIS_TOWNHOUSE_P_PRESENT_04

Dům jako nádoba na veřejný prostor, podstatná je blízkost!

místo Dobříš klient město dobříš autoři lenka křemenová, david maštálka, jakub filip novák studie listopad 2009

Městský dům v Dobříši pojímáme jako nádobu na veřejný prostor. Ten vtéká do domu pod pergolou skrze prosklený plášť přízemí ze všech stran. Ve středu stavby stoupá nahoru okolo převýšeného sálu a rozlévá se na intimní galerii knihovny, kde vnikne do uzavřených atrií, aby z nich opět vyprchal po korunách stromů
do nebe. Ústředním tématem Městského domu je blízkost, nejen informací, služeb a aktivit, ale především blízkost druhých.

S ubývající populací a rozlivem periferií se vzdálenosti mezi lidmi neustále zvětšují. Navzdory technickým možnostem i nekončícím dálnicím ubývá autentických setkání člověka s člověkem. Setkání, která budují důvěru k druhým, na níž je založen dlouhodobý úspěch jakékoliv komunity.

Městský dům vnímáme především jako příležitost pro orámování těchto setkání formou, která rozvine jejich hloubku a intenzitu.

Staví se
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DOBRIS_TOWNHOUSE_P_PRESENT_01
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DOBRIS_TOWNHOUSE_P_PRESENT_02
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DOBRIS_TOWNHOUSE_P_PRESENT_03
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_DOBRIS_TOWNHOUSE_P_PRESENT_04