A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_F_FINAL_01 A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_F_FINAL_02 2016-12-19-131800A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_F_FINAL_03 2016-12-19-131811A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_F_FINAL_04 A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_F_FINAL_05 A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_F_FINAL_06 A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_P_SITEPLAN A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_P_GROUNDPLAN A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_P_SECTION_04 A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_P_ELEVATION_01 A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_P_ELEVATION_02 A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_P_ELEVATION_03

lebedit si v horách pozorovat krajinu a provětrat hlavu …

místo jizerské hory klient soukromá osoba autoři lenka křemenová, pavla krásová, david maštálka studie jaro 2016 realizace podzim 2016 dodavatel TFH dřevěné skeletové domy s.r.o.

Když nás stavebníci s tématem drobné stavby v horách oslovili – zajásali jsme – Jizerky jsou naše „láska“ a poměrně často se sem vracíme, nejen vzhledem k bezpočtu projektů, které zde společně s našimi stavebníky postupně realizujeme.

Tématem byl prostor pro odpočinek v krajině v blízkosti původní horské chalupy – lebedín – střecha nad hlavou, prostor pro setkání s rodinou, přáteli, anebo jen tak samotné pozorování hor. Místo bylo předem určeno původními předky – stavěli jsme v místě původní malé sklářské dílny – skutečně malé. Fragmenty zdí nám byli inspirací a zároveň limitem, odhalili jsme v průběhu prací skálu a ani tak jsme se společně se stavebníky nevzdali původní ideje – drobné stavby v přírodě.
Přes všechny neduhy, které stavbu doprovázeli jsme společně šťastní, že se nakonec podařilo naplnit původní očekávání.

Fotili jsme v zimě, kdy má altán obzvlášť kouzelnou atmosféru a hezky vyniká z okolní krajiny, kde se v ostatních ročních obdobích jinak přirozeně ztrácí. Časem přibudou též snímky z jara či podzimu, jak výše psáno Jizerky jsou naše srdeční záležitost.

Realizace
A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_F_FINAL_01
A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_F_FINAL_02
2016-12-19-131800A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_F_FINAL_03
2016-12-19-131811A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_F_FINAL_04
A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_F_FINAL_05
A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_F_FINAL_06
A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_P_SITEPLAN
A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_P_GROUNDPLAN
A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_P_SECTION_04
A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_P_ELEVATION_01
A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_P_ELEVATION_02
A1_W_WRK_ARC_LAND_BEDRICHOV_P_ELEVATION_03