A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_F_MODEL_02 A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_F_MODEL_01 A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_F_MODEL_03 A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_F_MODEL_04 A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_CONCEPT_01 A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_CONCEPT_02 A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_CONCEPT_03 A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_CONCEPT_04 A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_CONCEPT_05 A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_CONCEPT_06 A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_CONCEPT_07

do náruče Krkonoš

místo Pec Pod Sněžkou klient Kubík a.s. autoři lenka křemenová, david maštálka a jakub filip novák studie listopad 2011 ostatní organizátor soutěže jana kostelecká a adam gebrian

Na podzim roku 2011 jsmye byli vyzváni mezi 10 architektonických ateliérů do soukromé soutěže jejmíž předmětem bylo nalezení nejvhodnější podoby rekonstrukce a dostavby stávající prodejny potravin Sněžka na základě doporučeného stavebního programu. Ten sám o sobě v jakémkoliv uspořádání i modifikaci generuje značný objem. Klíčovou otázku prvního kola soutěže pro nás proto představovalo prověření, zda je vůbec možné zpracovat tak intenzivní program v daném kontextu. Do druhého kola jsme však již nepostouili.

SITUACE
Situace objektu je v podstatě daná. Mezi její pozitiva patří, že se orientuje po vrstevnici podél Zeleného potoka, že je dům přístupný z více úrovní, že jeho abstraktní koncepce umožňuje bezbolestnou obměnu programu, a že je do značné míry svou existencí zakořeněn v obrazu obce. Negativum objektu představuje jeho hluboké uložení v rámci údolí, abstraktní objem bez „zastřešení“, zářez obslužné komunikace podél opěrky na jeho severní straně, absence lidského měřítka, nevstřícná estetika stárnoucích konstrukcí, neadekvátní a nedostačující programová náplň.

KONTEXT
Při hledání inspirativních referencí se v Krkonoších, vzhledem k objemu, nabízí pouze série horských boud. Jsou vystavěny na racionálních půdorysech, jejich útroby skrývají série opakovaných jednotek i specifické kolektivní části, mají své individuální charaktery a jejich posun v měřítku udržuje archetypální siluetu s mírnými obměnami reflektujícími dobu svého vzniku. Značná část objemu je většinou milosrdně ukryta v geometrii šikmé střechy. Jejich obrovské měřítko je stíráno kontextem velehor, existencí detailu a absencí referenčních staveb v okolí.

KONCEPCE
Naše představa vychází z myšlenky, že téměř všechny výše uvedené principy je možné použít i v našem případě. Vytváříme objekt, kterému pracovně říkáme Kubíkova bouda. Vzniklý objem reaguje na svou pozici ve svahu nástupy z obou stran a rozšířením směrem do svahu. Všechny obytné jednotky lze situovat na osluněnou stranu šikmé střechy, zatímco zázemí komunikace a společné prostory je možné umístit naproti a do svahu. Komerční části pak získávají potenciál dvojího parteru. Velká plocha střechy si pak může dovolit i občasné zářezy a otvory pro terasy, lodgie, venkovní jakuzzi, nebo dokonce veřejný průchod vlastním domem, který propojí všechny úrovně.

URBANIZACE
Nová situace vzniká zasazením boudy do urbanizovaného kontextu. Velké měřítko stavby vyniká – je přiznané a organizuje jak dosavadní okolní zástavbu, tak i tu budoucí. Naproti objektu se nachází jediné rozvojové území Pece pod Sněžkou. Měřítko, proporce, výška a charakter objektu cíleně pracuje s archetypálním vysokohorským slovníkem. Ten pak nutně musí být kombinovaný s architektonickým slovníkem současným.

DO NÁRUČE KRKONOŠ
Jde nám o novou horskou přívětivost současného apartmánového bydlení. Kubíkovu boudu si představujeme jako esenci toho nejlepšího, co současné Krkonoše reprezentují.

Staví se
A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_F_MODEL_02
A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_F_MODEL_01
A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_F_MODEL_03
A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_F_MODEL_04
A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_CONCEPT_01
A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_CONCEPT_02
A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_CONCEPT_03
A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_CONCEPT_04
A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_CONCEPT_05
A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_CONCEPT_06
A1_W_WRK_ARC_CMPT_KUBIK_LODGE_CONCEPT_07