A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_01 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_02 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_03 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_04 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_05 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_06 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_07 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_08 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_09 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_10 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_11 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_12 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_S_SKETCH_01 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_S_SKETCH_02 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_S_SKETCH_03 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_S_SKETCH_04 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_S_SKETCH_05 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_S_SKETCH_06 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_GROUNDPLAN_INITIAL A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_GROUNDPLAN_PROPOSAL A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_FIRSTPLAN_INITIAL A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_FIRSTPLAN_PROPOSAL A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_SECTION_01 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_SECTION_02 A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_VIEW_PROPOSAL A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_VIEW_INITIAL

v knihovně jako doma …

  • přednáška v rámci festivalu Jičín město pohádky
místo Jičín klient město Jičín autoři lenka křemenová, david maštálka a zuzana sagitariová studie zima 2015

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Úpravy oddělení pro dospělé

Stávající stav
Stávající oddělení pro dospělé čtenáře se nachází v přístavbě hlavní budovy knihovny z 20. let 20.století. Autorem přístavby je jičínský architekt Ing. Čeněk Musil, který je autorem i dalších významných městských budov a to nejen v přímém sousedství s knihovnou v ulici Denisova.
Stav přístavby je ze stavebního a architektonického hlediska morálně a částěčně i technický zastaralý, včetně vybavení interiéru.
Zadáním úprav ze strany investora z pohledu provozního je celkové zlepšení komfortu čtenářů, navýšení kapacit knih ve volném výběru a dále renovace sociálního zázemí a to s ohledem na zajištění bezbariérového přístupu do všech pater historického objektu.
Z technického hlediska je nutné řešit vlhkost budovy v úrovni přízemního soklu a dále stav krovu, protože zadání úprav a přestavby počítá s navýšením kapacity prostoru s ideou rozšířit prostor právě do podkroví, které však aktuálně svými prostorovými ale i konstrukčními parametry neodpovídá ČSN.

Architektonické řešení
Cílem úprav architektonického návrhu je vytvoření jednoduchého, přehledného, vzdušného a prosvětleného interiéru knihovny oddělení pro dospělé, který se otevírá přes dvě podlaží. Zároveň je však dostatečně členitý a vrstevnatý, aby si každý čtenář mohl najít příjemné místo či zakoutí pro studium odborné literatury či čtení časopisů.
Příjemné velkorysosti interiéru návrh dociluje novým tvarem střechy, která v sobě integruje komfortní podkroví. To je přirozeně a plynule propojeno otevřeným schodištěm s přízemím. Jednoznačný ortogonální systém regálů kladených zejména kolem obvodových stěn je harmonicky doplněn jemnou křivkou schodiště, která provází čtenáře „labyrintem knih“ na otevřenou galerii v podkroví, ta je lemována dlouhým studijním stolem a dále pak čítárnou a menší přednáškovou místností.
Nová nástavba střechy cíleně navazuje a současným jazykem interpretuje architektonický odkaz původního autora – architekta Čeňka Musila. Jedná se o novou valbovou střechu s hřebenovým světlíkem a panoramatickým vikýřem směrem do ulice. Úlohou nové střechy je celkového rozšíření prostoru i jeho potřebné prosvětlení oproti stávající situaci, proto je hřebenový světlík doplněn ještě velkým ateliérovým oknem na severní straně objektu směrem do zahrady. Ateliérové okno dohromady se střešním světlíkem zásadně promění a zpříjemní atmosféru interiéru knihovny a celkově zlepší čtenářské podmínky, které jsou nyní zcela závislé na umělém osvětlení.
Vnější plášť budovy bude zachován ve světlé omítce v kombinaci s nově provedenou měděnou krytinou střechy. Měď doporučujeme jako vhodný a důstojný materiál i pro krytinu střechy hlavní budovy, jejíž stav je taktéž zastaralý. Došlo by tak k celkovému zkvalitnění vzhledu celé knihovny. Nová střecha přestřešuje i ustoupený služební vstup na uliční fasádě a návrh tedy počítá s odstraněním stávajícího přístřešku přede dveřmi a nahrazuje jej novou střechou, která ještě lépe zajistí krytí služebního přístupu a zásobování knihami.

Dispoziční a provozní řešení
Přízemí původní přístavby navazuje logicky na velkorysou schodišťovou halu hlavní budovy knihovny, tento vstup bude zachován, tak aby mohly být opět používány hlavní prosklené dvojkřídlé dveře jako hlavní vstup do oddělení pro dospělé. Přede dveřmi do oddělení pro dospělé je nově upravená samoobslužná šatna s uzamykatelnými skříňkami, která může být k dispozici návštěvníkům celé budovy. Z hlavní haly je také přístupný nově navržený výtah, jako bezbariérový přístup do všech oddělení knihovny. Stejně tak jsou v obou patrech budovy navrženy nově sociální zařízení s navýšenou kapacitou dle možností návrhu. V každém patře je tak wc pro dámy a pány, jedno samostatné pro zaměstnace a dále v přízemí 1x wc pro imobilní v dámské sekci a v patře pak 1x pro imobilní v rámci pánských toalet. V obou patrech je také možné umístit na toaletách přebalovací pult pro rodiče s malými dětmi, nejlépe prostrově pro toto vyhoví wc pro imobilní, v jehož kabině může být pult pohodlně umístěn.
V přízemí se za vstupními dveřmi do oddělení pro dospělé nachází informační a výdejní pult, který přímo provozně navazuje na administrativní a skladové zázemí knihovny pro dospělé, které je navíc v přímé vazbě na služební vchod. Je tak zefektivněna komunikace a spolupráce mezi zaměstnaci tohoto oddělení knihovny. Od pultu je také přehled nad celým provozem přízemí, včetně pohybu čtenářů mezi jednotlivými podlažími oddělení.
Hlavní prostor s volným výběrem knih je převýšený a prosvětlený směrem do podkroví. Regály knih se vinou zejména kolem obvodových či příčkových stěn, takže mezi nimi vznikají příjemná místa pro posezení v křeslech či čtení u pracovních stolů nebo na sníženém sedacím parapetu v jednom z nových severních oken. Otevřený prostor příjemně doplňuje křivka schodiště s menší čtenářskou podestou na cestě vzhůru do podkroví. Regály na straně směrem do zahrady mohou být ideálně využity v horní partii pro instalaci různých map, obrazů, nebo případně občasných výstav.
V nároží budovy směrem do zahrady a ulice je ve stávající poloze umístěna samostatná místnost pro veřejný internet, v níž je i druhý informační pult s obsluhou, tento tak jako dnes navazuje přímo na administrativní část oddělení – kancelář akvizice, dále přes chodbu služebního vstupu do skladu a výdeje s hlavním pultem v knihovně a v neposlední řadě ještě kancelář reg. funkcí.
V podkroví je situován na otevřeném ochozu galerie dlouhý studijní stůl, od něhož je skvělý přehled na celý prostor knihovny. V přímé návaznosti na otevřenou galerii je informační pult a výdej ze skladu regionálního fondu. V samostatně oddělitelných místnostech pomocí nůžkových či posuvných protihlukových stěn je situována čítárna a menší přednášková místnost. Přednášková místnost je navíc přístupná nezávisle na čtenářské části oddělení dveřmi z hlavní budovy ve druhém podlaží, čímž je výborně naplněn požadavek možnosti nezávislého fungování přednášek po zavírací době oddělení. Z ochozu galerie vedou také dveře do hlavní budovy a jejího 2. podlaží, kde jsou v hale přístupné mimojiné renovované toalety.
V neposlední řadě je oddělení doplněno o venkovní terasu „palubu“. která může čtenářům zejména v letních obdobích poskytnout ideální prostor pro četbu pod korunou nových stromů.

Staví se
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_01
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_02
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_03
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_04
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_05
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_06
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_07
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_08
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_09
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_10
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_11
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_R_RNDR_12
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_S_SKETCH_01
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_S_SKETCH_02
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_S_SKETCH_03
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_S_SKETCH_04
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_S_SKETCH_05
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_S_SKETCH_06
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_GROUNDPLAN_INITIAL
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_GROUNDPLAN_PROPOSAL
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_FIRSTPLAN_INITIAL
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_FIRSTPLAN_PROPOSAL
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_SECTION_01
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_SECTION_02
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_VIEW_PROPOSAL
A1_W_WRK_ARC_PUBLIC_JICIN_TOWN_LIBRARY_P_VIEW_INITIAL