2012-09-23-144117A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_01 2012-09-23-144302A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_02 2012-09-23-144309A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_03 2012-09-23-144314A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_04 2012-09-23-144322A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_05 2012-09-23-144327A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_06 2012-09-23-144332A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_07 A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_10 2012-09-23-144344A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_08 2012-09-23-144349A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_09

kabinet odkryl svá tajemství

  • Expozice Pražského literárního domu – vyzvané výběrové řízení – 1.místo
místo Ječná 11, Praha 2 klient Pražký literární dům autoři lenka křemenová a david maštálka studie září 2011 realizace září 2012 ostatní CAP - alexey klyuykov a vít svoboda - walls

kabinet setkávání

Návrh nové expozice k pražské německy psané literatuře vytváří prostředí, které sebou přináší příjemnou a dobře známou atmosféru jak pro širokou – laickou veřejnost tak i pro odborníky. Takovým místem spojeným s literaturou je podle nás knihovna jako taková, návrh nese podtitul „kabinet setkávání“.

koncepce

Vycházíme z toho, že většině z nás je knihovna jak domácí, školní nebo veřejná či badatelská dobře známým prostředím, ve kterém se každý umí orientovat a vzbuzuje také přirozeně dojem zvídavosti a obohacení. Kabinet je navržen na pomezí domácké atmosféry obytné knihovny a zároveň v sobě nese vrstvu expozice a badatelských informací. Exponáty jsou přímou součástí polic knihovny Pražského literárního domu, a tak se v jejím kontextu mezi knížkami, které se tématu přímo dotýkají objevují i vrstvy zvýrazněných informací, které lze postupně prohlubovat. Knihovna je ideálním otevřeným konceptem co do obsahu tak i přístupu. Její otevřenost limituje pouze velikost daného prostoru. Police mohou obměňovat svůj obsah i formu sdělení, jsou čistým rámcem pro ukládání informací nejrůznějších vrstev jak obrazových tak psaných nebo i zvukových.
Tato koncepce je přímo určená k „prohrabávání se“ informacemi v příjemném prostředí, které je srozumitelné napříč generacemi.

architektonické řešení

Stěny a hlavní policový systém knihovny setkávání ponecháváme v základní světlé textuře tónovaného dřeva, vrstvu expozice zvýrazňujeme tmavým nátěrem vybraných polic a nik knihovny včetně linky, která vede návštěvníka celou expozicí. Prostor je obklopen světlými vestavěnými policemi, které kontrastují s tmavým stropem. Strop dotváří intimní atmosféru společně s novou dřevěnou podlahou. Obě okna se stávají rovněž součástí knihovny, a jsou tak průhledy ze světa knih a minulosti do reality všedního dne. V jejich rozšířených nikách jsou vynechány police, čímž vznikají dvě místa pro příjemné sezení s knížkou nebo pro sezení autorů při autorských čteních. V tmavých nikách expozice jsou instalovány fotografie, knihy, spisy a objekty exponátů. Některé police jsou opatřeny skleněnými dvířky, tak aby mohly být ochráněny vzácné exponáty. Knihovna je na základě libreta členěna do čtyř oddílů setkávání. Do systému polic jsou integrovány také hlubší niky, které slouží jako stůl pro PC apod.

Knihovna-kabinet setkávání nad pražskou německy psanou literaturou nabízí svým návštěvníkům výjimečné prostředí s přátelskou atmosférou, které většina institucí podobného druhu postrádá.

Realizace
2012-09-23-144117A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_01
2012-09-23-144302A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_02
2012-09-23-144309A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_03
2012-09-23-144314A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_04
2012-09-23-144322A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_05
2012-09-23-144327A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_06
2012-09-23-144332A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_07
A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_10
2012-09-23-144344A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_08
2012-09-23-144349A1_W_WRK_EXHB_URM_PANELAK_F_FINAL_09