A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_03 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_04 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_05 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_06 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_SITEPLAN_INITIAL A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_GROUNDFLOOR A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_ATTIC A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_SECTION A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_ELEVATION_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_ELEVATION_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_SITEPLAN A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_F_01

venku prší kamna hřejí dům Zahradníkův

místo Horní Polubný klient soukromá osoba autoři lenka křemenová & david maštálka studie jaro 2017

Když nás Zuzka s Petrem oslovili na konci 2016 do malé soutěže na podobu jejich nově pořízené chalupy v Horním Polubném, rozhodně jsme neodmítli a pustili se směle do spolupráce.

I přestože bylo přáním stavebníků objekt zachránit, doporučili jsme po několika osobních zušenostech starou chalupu zbořit a postavit novou.

Takovou, která vhodně využije některé stavební prvky předchozí stavby, zachová původní sklep a ve své nové podobě poskytne dostatečný prostor pro širokou rodinu a přátele stavebníků odpovídající aktuálním potřebám i požadavkům. Hlavním motivem pro nás byly velká setnice s kamny – oheň jako střed horského domova, společná kuchyně a především chytré propojení exteriéru s interiérem skrz závětrné verandy.

Oddělený letní a zimní vstup, jedna ložnice pro „staroušky“ na úrovni přízemí, ostatní pokoje potom v podkroví, doplněné navíc o vyhlídkovou saunu v předním sedlovém vikýři.

Zuzka s Petrem zvolili nakonec pro dopracování naše přátele z jiného ateliéru, kteří jim odvážně nabídly rekonstrukci … Nám tak nezbývá, než jim popřát hodně štěstí, vítr do plachet, dostatečné monžství času, zkrocení rozpočtu a především hladký průběh stavby včetně radostného užívání stavby 🙂

Stavbu budeme v ateliéru sledovat, neboť opodál připravujeme Štrůdldům, jeden z našich oblíbených projektů.

Staví se
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_03
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_04
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_05
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_06
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_SITEPLAN_INITIAL
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_GROUNDFLOOR
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_ATTIC
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_SECTION
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_ELEVATION_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_ELEVATION_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_SITEPLAN
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_F_01