A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_01 A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_02b A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_03 A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_04 A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_05 A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_06 A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_07 A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_08 A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_09

rozpočet ?20Kkde ?v garážico?galerietak to si máknete, ale půjde to …

místo Pštrossova 8, 110 00 Praha 1 klient lukáš machalický a robert šalanda autoři lenka křemenová a david maštálka spolupráce lukáš machalický a robert šalanda studie podzim 2011 realizace podzim 2011 dodavatel svépomocí ostatní fotografie - Tomáš Souček

Galerie SPZ je nezávislý prostor zaměřený na prezentaci současného umění a především začínající či etablované umělce střední generace. Projekt vznikl jako společná kurátorská iniciativa Lukáše Machalického a Roberta Šalandy. Pro dramaturgii Galerie SPZ je určující experiment a umělecká konfrontace. Vystavovaný autor si vybírá svého hosta. Kromě celoročního programu připravujeme kurátorský okruh, který využívá vlajkového stožáru nad osou galerie. Každé tři měsíce vybereme autora, který se bude prezentovat na velkoformátové vlajce nad vstupem.

Realizace
A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_01
A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_02b
A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_03
A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_04
A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_05
A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_06
A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_07
A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_08
A1_W_WRK_INT_EXHB_GALERISPZ_F_FINAL_09