A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_SKETCH_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_SKETCH_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_SKETCH_03 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_SKETCH_04 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_SKETCH_05 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_SKETCH_06 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_PRESENT_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_PRESENT_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_PRESENT_03 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_PRESENT_04 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_PRESENT_05

ulice Zahradnía dům zahradní

místo Vonoklasy klient soukromá osoba autoři lenka křemenová, david maštálka studie červen 2013

Pozemek určený pro novostavbu rodinného domu je situovaný na mírném jižním svahu svahu nedaleko Vonoklas. Parcela o rozloze cca 1700m2 byla původně malým ovocným sadem s malou chatkou původního majitele. Na pozemek je stávající vjezd z ulice Zahradní podle které jsme také dům pojmenovali.

Koncepce
Vzhledem k tomu, že pozemek se nachází v CHKO Český Kras, bylo nutno v celkovém konceptu zohlednit veškeré regulativy dané správou CHKO. Jedná se o dům vesnický, který navazuje svými proporcemi na původní zástavbu v kraji. Vnitřní dispozice a celkové členění domu jsou v plně současném charakteru, odpovídajícím požadavlům investorů vzešlých ze společných debat a setkání. Dům je tak rozdelěn v podstatě na dva úzce propojené objekty, které lze stavě v etapách, nebo postupně zabydlovat podle aktuální potřeby rodiny. Vzhledem k CHKO jsou oba dva objekty spojeny krčkem, který respektuje kompatkní podobu a tvar, takže je možné obě stavby vnímat jako jeden celek.

Měřítko domu též respektuje dané regulativy a příjemně navazuje na stávající vzrostlé stromy v zahradě, Dům je z příjezdové komunikace velmi nenápadný, dalo by se řct, že jej kolemjdoucí téměř nepostřehne. Není to pouze hustou vegetací při hranici pozemku, ale také mírným odsunutím domu do polohy původní chatky, neboť místo původního objektu se jeví jako velmi příznivé.

Nenápadná tvář domu směrem k Zahradní ulici se naopak otevírá směrem na jih – k výhledu, sadu a slunku. Dům je nyní uvažován jako zděný s tepelnou izolací a hrubou omítkou. Některé části domu jako například spojovací krček jsou pojednány v dřevěné konstrukci, která svou geometrií naprosto drží celkový kompaktní tvar domu.

Dispozice
Od stávající vjezdové branky vede kolem přístřešku na auto (alt. Garáže), vede kamenná zpeněná cesta k domovnímu závětří s lavičkou. Závětří je napojeno přímo na zádvěří, odkud je možné vstupit jednak do technického zázemí domu a nebo pouze uložit šaty hostů do velké šatny u vstupu. Ze zádvěří je též přístupná toaleta. Směrem k jihu je potom jednak vstup na schodiště do podkroví, ale také hlavní obytný prostor s velkorysou jídelnou a kuchyní. Kuchyně je navržena v přímé návaznosti na letní kuchyni na jižní terase. I přestože jsou všechny tyto funkce v jedné místnosti, jsou poměrně rafinovaně odděleny tělesem kamen, které tvoří srdce samotného domu. Součástí přízemí je též ložnice rodičů se šatnou a vlastním hygienickým zázemím a nebo malá spíž hned za zádvěřím.

Přízemí druhého objektu, který je propojen krčkem sloužícím jako herna, nebo zimní zahrada, je věnováno především dětským pokojům, šatně a koupelně, která je v přímé návaznosti na malé wellness směrem k severu.

V podkroví domu pokračuje knihovna vedle schodiště, která navazuje na společný odpočinkový prostor s krásnou vyhlídkou na protější svah. Vyhlídka zárověň slouží jako herna, nebo pracovna, ale také jako „lebedín“ pro celkový odpočinek. Dále je v podkroví jeden velký dětský pokoj a pokoj pro hosta s vlastním hygienickým zázemí. Volná místa u paty krovu jsou využita pro šatny a úložné prostory.

Spojovací krček do druhého objektu, kde jsou galerie dětských pokojů, které lze přestavět na samostatný pokoj, je vyřešen jako letní otevřená terasa s vyhlídkou.

Vnitřní užitná plocha domu je 206,m2 (bez venkovních teras 42,5m2, a objektu parkingu) .Věříme, že společný koncept je opravdu domem Zahradním, neboť návrh maximálně respektuje a navazuje nejen na stávající přístup z ulice Zahradní, ale také na stávající kouzelnou zahradu.

Staví se
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_SKETCH_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_SKETCH_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_SKETCH_03
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_SKETCH_04
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_SKETCH_05
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_SKETCH_06
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_PRESENT_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_PRESENT_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_PRESENT_03
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_PRESENT_04
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_VONOKLASY_GARDEN_PRESENT_05