A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_03 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_04 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_06 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_08 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_09 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_11 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_P_GROUNDFLOOR A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_P_SECTION A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_P_ELEVATION_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_P_ELEVATION_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_P_SITEPLAN

tři staré studněvýhled do krajinyvytoužený odpočinekšum listíletní déšť

místo Cotkytle klient soukromá ososba autoři lenka křemenová, david maštálka, tereza schneiderová studie květen 2014 dodavatel Vittore

Investoři plánují místo užívat pro bydlení. Renovaci původního stávajícího objektu jsme společně s investory neuvažovali vzhledem k jeho špatnému stavu a neodpovídající dispozici pro současné potřeby užívání, rozhodli jsme se však zachovat pozici umístění stavby.

Na hraně pozemku v návaznosti na přístupovou polní cestu je navržena garáž s krytým stáním s přilehlou dílnou a skladem. Krytá cesta pak spojuje oba objekty dřevěnou zastřešenou pergolou,
která prochází mezi nově navrženými jezírky.

Nový dům jsme nazvali u tří studní, protože v jeho těsném okolí je stará studánka, dále částěčně v létě vyschlá studna a nově provedená studna, která bude sloužit pro zavedení pitné vody do nového objektu. Místní hojnost vody se na přání stavebníků projevuje též v podobě malého přírodního koupacího jezírka, které je orientovanáno k západnímu štítu domu tak, aby bylo snadno přístupné i ze sauny zakomponované v interiéru domu.

Hlavním požadavkem byl přízemní – bezbariérový dům se šikmou střechou s ohledem
na vyšší polohu pozemku a množství sněhu v zimních měsících. Návrh tyto požadavky maximálně respektuje. Dům je navržen jako přízemní stavba s nízkou sedlovou střechou. V hlavním obytném prostoru budou v převýšeném prostoru přiznány dřevěné vazníky. Vnitřní uspořádání je orientováno tak, aby mohli majitelé co nejvíce využívat slunečního světla v obytném prostoru a pracovnách orientovaných k jihu, provozní zázemí je orientované k severní straně. Jedním z požadavku investorů bylo také vyřešení samostatných prostor pro hosty, které bude možné v případě potřeby od provozu hlavní části úplně oddělit (tedy s vlastním vstupem a sociálním zázemím) tak, aby jej mohli případně i samostatně pronajímat, aniž by to příliš omezovalo jejich vlastní bydlení.

Dům je navržen jako dřevostavba s nízkou sedlovou střechou, doplněný o nízkou kamennou podezdívku z kamenů. Konstrukce krovu (příhradových vazníků) je odkryta v převýšeném prostoru obytné místnosti. Fasáda domu je ze širokých modřínových prken, střecha je plechová.
Exteriér domu se snaží být maximálně nenápadný, tak, aby zapadal do okolního prostředí a působil zde zcela přirozeně.

Staví se
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_03
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_04
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_06
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_08
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_09
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_SKETCH_11
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_P_GROUNDFLOOR
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_P_SECTION
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_P_ELEVATION_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_P_ELEVATION_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_COTKYTLE_WELL_P_SITEPLAN