A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_EXTERIER_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_EXTERIER_03 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_EXTERIER_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_EXTERIER_04 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_03 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_04 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_05 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_06 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_07 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_08

zarůstá se pomalu v trojské stráni

místo Praha, Troja klient soukromá osoba autoři lenka křemenová a david maštálka studie 2011

Dům mezi stromy, jsme navrhli společně s našimi přáteli, se kterými máme již jednu úspěšnou architektonickou realizaci za sebou. Diskuze nad studií probíhaly přímo na pozemku v Troji, u přátel doma, u nás doma, v ateliéru, ale také na našich cestách a k ideálnímu řešení jsme se dostali téměř po půl roce společných večeřích, setkání a přemýšlení nad tím, jak skloubit příjemný rodinný život s prostorem pro práci grafika a fotografa. Nad tím jak zapojit stavbu do strmého Trojského svahu a nad tím jaké jsou představy o domově vůbec.

Když k domu přicházíte téměř jej nevidíte, dům se schovává a zarůstá do stráně. Jeho horní část se totiž skrývá pod zelenou střechou s terasou. Vstup do domu je oddělený od vstupu do ateliéru. Fotografický ateliér je propojený s galerií, na které je velký stůl a knihovna pro práci grafika. Prostor pro rodinný život postupně klesá po svahu do starého sadu a odehrává se v několika rozličných úrovních. Celým domem prostupuje velká rodinná knihovna, která dům propojuje otevřenou vertikální galerií. Okna jsou koncipována podle výhledů do krajiny. Dům je cestou po stráni, která vede do korun starého ovocného sadu.

Zahrada je plná lučního kvítí mezi starými třešněmi a slivoněmi, které budou postupně doplňovány novými ovocnými stromy a stráň se místy promění v malé terasy s kamennými zídkami.

Staví se
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_EXTERIER_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_EXTERIER_03
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_EXTERIER_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_EXTERIER_04
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_03
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_04
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_05
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_06
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_07
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TROJA_TREES_R_INTERIER_08