A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_03 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_04 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_05 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_06 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_07 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_08 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_09 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_P_SITEPLAN A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_P_GROUNDFLOOR A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_P_ATTIC A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_P_SECTION_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_P_SECTION_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_P_ELEVATION A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_P_SITEPLAN_INITIAL

všude dobře v klubovně naproti domu nejlépe

místo Vysočina klient soukromá osoba autoři lenka křemenová, zuzana sagitariová a david maštálka

Stavebnící nás oslovili s přáním doplnit pozemek stávajícího rodinného domu o stavbu klubovny určené nejen pro setkání s přáteli, ale také pro hosty a mimojiné jako chybějící hospodářské zázemí s garáží.

Vzheldem k tomu, že součástí zadání byl nově zakoupený pozemek souseda se starou dožilou chlaupou, rozhodli jsme se tuto zbořit a navrhnout nový dům v podobné pozici jako stála původní stavba.

Díky tomu vznikl příjemný uzavřený dvůr mezi domem a klubovnou, kterou je možné do dvora otevřít velkým širokým oknem. V klubovně nesmí chybět velká kamna, prostor pro tanec i pingpongový stůl, sauna a malá relaxační místnost. Podkroví je určené pro hosty, ale také pro všeliké hry a tělocvik.

Od počátku bylo přáním stavebníků, aby nová stavba splynula se svým okolím. Novostavba však v konečném důsledku bude vzhledem ke svému lapidárnímu tvaru a jednoduchým detailům, působit mnohem přirozeněji než stavba původní.

Staví se
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_03
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_04
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_05
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_06
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_07
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_08
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_SKETCH_09
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_P_SITEPLAN
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_P_GROUNDFLOOR
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_P_ATTIC
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_P_SECTION_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_P_SECTION_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_P_ELEVATION
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SOBINOV_P_SITEPLAN_INITIAL