A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_03 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_04 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_07 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_05 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_06 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_10 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_08 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_09 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_12 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_SKETCH_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_SKETCH_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_P_SITEPLAN A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_P_GROUNDFLOOR A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_P_FIRSTFLOOR A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_P_SECTION A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_P_ELEVATION_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_P_ELEVATION_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_P_ELEVATION_03

jak postavit současnou chalupu v Národním parku ?

místo Staré Srní - národní park Šumava klient soukromá osoba autoři lenka křemenová a david maštálka studie listopad 2012

Architektura novostavby domu se přímo inspiruje místní tradiční architekturou Národního parku Šumava – zejména charakterem domu „šumavských plání“. A to jak v celkovém tvarovém pojetí domu, tak i v materiálovém řešení fasád a střech, čímž plně respektuje doporučení NPŠ. Objemové i architektonické zpracování se snaží vycházet z obvyklých regionálních forem stavitelství s ohledem na současný obytný standard a technologické možnosti. Návrh se tak stává současnou interpretací regionálních charakteristik, nemá rozhodně ambice stát se dominantou, ale naopak se plnohodnotně začlenit a splynout s okolní krajinou. Veškeré současné prvky jsou maximálně potlačeny, nebo rozumně navrženy, tak aby nepůsobily v krajině jakkoliv rušivě nebo nevhodně. Například otvory s krásným výhledem jsou orientovány tak, aby nepoutaly pozornost, nabízí se jejich možnost schování za velké okenice a jejich převážná část je orientována od ulice směrem k východu pod velkým přesahem střechy toliko typickým prvkem šumavského domu.

Staví se
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_03
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_04
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_07
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_05
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_06
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_10
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_08
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_09
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_R_12
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_SKETCH_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_SKETCH_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_P_SITEPLAN
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_P_GROUNDFLOOR
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_P_FIRSTFLOOR
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_P_SECTION
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_P_ELEVATION_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_P_ELEVATION_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_SRNI_DREAM_P_ELEVATION_03