A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_01 A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_02 A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_03 A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_04 A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_05 A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_06 A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_07 A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_08 A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_10 A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_09 2011-12-06-141645A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_10 A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_12 A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_13 A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_14 A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_P_INITIALSTATE A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_P_GROUNDFLOORPROPOSAL A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_P_SPACEVARIABILITY A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_P_DETAIL

Architektura kmenových buněk vepsaná přímo do interiéru

místo Praha Modřany klient Česká genetická banka s.r.o. autoři lenka křemenová a david maštálka studie listopad 2010 realizace červenec 2011 dodavatel Silba s.r.o. specialisti projektu Eva Maštálková, Milan maštálka, Karel Mikeš, Luboš Krpata, Petr Vacek řemesla HNT s.r.o. - truhlářské práce technický dozor Amadet s.r.o.

Interiér a celá korporátní identita nového vysoce specializovaného zdravotnického zařízení, byly od počátku utvářeny v týmu investor – grafik – architekt. Díky vzájemnému dialogu a spolupráci se podařilo zrealizovat interiér propojený a komunikující s novým vizuálním stylem od studia Dynamo design. Vstupní zadání investora s představou čistého, příjemného a profesionálního zdravotnického zařízení, které bude mít pozitivní vliv jak na pacienty, tak na práci samotných lékařů, se stalo společným motivem architektury i grafického designu České genetické banky .

Organická forma buněčné struktury, která je hlavním motivem vizuálního stylu, se propisuje v celkovém dispozičním konceptu interiéru, ve vnitřním vybavení a zároveň ve volném mobiliáři odběrové místnosti navrhnutém na míru danému prostoru. Vizuální styl se tak stává přirozenou součástí celého prostoru a naopak.

Nový interiér České genetické banky se nachází v přízemí původně administrativního objektu v Praze Modřanech. Diagnostická laboratoř byla v téže budově již plně vybavena a slouží svému účelu ve vyšším patře objektu. Přízemí slouží k samotnému kontaktu s klienty od podání základních informací až po výkon samotných odběrů. Odběry vyžadují poměrně dlouhý čas a proto jsou odběrové místnosti navrženy, tak aby klientům mohlo být poskytnuto soukromí a patřičný komfort v podobě možnosti poslechu hudby, nebo shlédnutí filmu a to i jejich případnému doprovodu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pracoviště, kde kvalita služeb, servis a celkový poklidný stav klienta, hraje velmi důležitou roli, jsou klienti objednávání dlouhodobě dopředu a nebylo tedy zapotřebí vytvářet čekárnu s velkým počtem míst. Potřebu výjimečné chvíle čekání, bohatě zabezpečí několik židlí v prostoru světlé oblé haly. V rámci dispozice je navržena vedle velké odběrové místností se čtyřmi křesly, také jedna malá odběrová místnost s přímou vazbou na místnost pro sestry. Tato odběrová místnost slouží pro klienty vyžadující v rámci odběru plné soukromí, nebo potřebnou aktivní lékařskou asistenci. Soukromí klientů ve velké odběrové místnosti poskytují na míru vyrobené, půlkruhové posuvné paravány, které z jejich vnitřní strany nabízejí rozličné atmosféry v podobě dýhy čtyř dřevin s odlišnou kresbou. Součástí vybavení je samozřejmě potřebné hygienické zázemí, denní místnost a malá kuchyňka, která slouží též pro přípravu nápojů k dispozici klientům banky.

Vedle vizuálního stylu a celkové architektonické koncepce byl kladen důraz na vyváženost barev s převažujícími odstíny bílé v kombinaci s korporátní modrou barvou, kterou vyvažují teplé odstíny textur různých druhů dřevin. Veškerý nábytek, kromě odběrových křesel, byl navržen v neutrální bílé barvě, která zároveň podporuje dojem celkové čistoty a prosvětlenosti, které ke zdarvotnictví neodmyslitelně patří.

Česká genetická banka s r.o. je zdravotnickým zařízením s vlastní diagnostickou laboratoří zabývající se primárně kmenovými buňkami. Odtud se též odvinul výše zmíněný vizuální styl – jemná organická buněčná struktura, jako dokreslující motiv loga a celého interiéru. Společnost byla založena v roce 2008 za účelem poskytnutí kompletní péče při opatřování, zpracování, vyšetření, zamražení, uskladnění a distribuci kmenových buněk získaných z pupečníkové a periferní krve. Druhou oblastí, ve které ČGB nabízí své služby a která úzce souvisí s opatřováním kmenových buněk, jsou čipové analýzy, tj. použití inovativních technologií ke studiu genetické variability a funkce buněk. Tyto analýzy představují nástroj pro studování DNA, RNA a proteinů, které mohou vést k pokrokům ve výzkumu nejrůznějších onemocnění, vývoji léčiv a molekulárním testům pro klinické uplatnění. Provoz nového odběrového pracoviště byl spuštěn na podzim roku 2011.

Realizace
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_01
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_02
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_03
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_04
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_05
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_06
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_07
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_08
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_10
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_09
2011-12-06-141645A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_10
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_12
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_13
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_F_FINAL_14
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_P_INITIALSTATE
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_P_GROUNDFLOORPROPOSAL
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_P_SPACEVARIABILITY
A1_W_WRK_INT_HEALTH_PRAHA_CZECHGENEBANK_P_DETAIL