A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_01 A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_02 A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_03 A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_04 A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_05 A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_06 A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_07 A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_08 A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_09 A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_P_SITEPLAN A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_P_GROUNDPLAN A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_P_ELEVATION_01 A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_P_ELEVATION_02

výhled na lesní stráně a šálek zeleného čaje v malé visuté zahradě

místo Lhotka klient soukromá osoba autoři lenka křemenová a david maštálka studie duben 2012

Řešení vychází z požadavku nabídnout příjemné minimální místo pro odpočinek a klidné posezení „pod střechou“ v zahradě s výhledem do scenerie volné přírody v bezprostřední blízkosti pozemku a nedalekého stoletého lesa.

Prostor poskytuje ideální místo pro setkání s přáteli či rodinou – pro šálek dobrého čaje. Stavba nabízí dvě roviny vnímání bezprostředního okolí a to rovinu výhledovou, která se odehrává pohledem do vzrostlé zahrady resp. jejího okolí. Jako druhou rovinu nabízí částečné, nebo plné uzavření ve vnitřním prostoru čajové místnosti, do kterého shora vstupuje světlo a vytváří v prostoru klenutého průsvitného podhledu hru slunečních paprsků. Prostor je „zaklenut“ podhledem ve tvaru valené klenby. Ohniště se nachází uprostřed místnosti, ze které je možné „vyjít ven“ na rozlehlou terasu, která nabízí další možnosti relaxace. Vnitřní prostor lze od vnějšího oddělit několika posuvnými dveřmi, kterými lze propojit vnitřní prostor s vnější krajinou ve dvou světových stranách. Vedle zaklenutého stropu je dalším příjemným motivem vnitřního prostoru jemně prohnutá stěna s ořechovou dýhou, do které je zakomponována „tokonoma“ nebo-li výklenek na květiny. Ten je tvořen nikou s obloukovým otvorem, do níž přichází ze zadní části (z boku) denní světlo skrze průsvitné zasklení. Prostor za vnitřní oblou stěnou je přístupný zvenku dvířky a je určený pro případné uložení čajového náčiní.

Objekt je celkově velice úzce propojen s okolní krajinou. Plochá střecha je uvažována ve dvou variantách, buď jako zelená s extenzivní vegetační úpravou nebo s pouze s kačírkem a několika kusy větších kamenů.

Staví se
A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_01
A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_02
A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_03
A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_04
A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_05
A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_06
A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_07
A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_08
A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_F_MODEL_09
A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_P_SITEPLAN
A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_P_GROUNDPLAN
A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_P_ELEVATION_01
A1_W_WRK_ARC_TEA_LHOTKA_HANGING_GARDENS_P_ELEVATION_02