A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_03 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_04 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_05 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_06 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_08 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_09 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_10 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_07 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_11 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_12 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_13 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_14 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_15 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_16 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_17 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_18 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_19 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_20 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_21 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_22 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_23 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_24 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_25 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_26 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_27 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA Model A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA Model A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA Model A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA Model A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA Model A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA Model

Host do domu, Bůh do domu

místo Wolfsberg stavebník soukromá osoba autoři lenka křemenová, david maštálka, jan kropík studie 2018 realizace 2021/2022 stavitel TFH dřevěné skeletové domy s.r.o. kamna Kamnářství Jíra s.r.o truhlářské práce Miroslav Zapletal krajina Kristýna Gotvaldová suana a útulna Vojtěch Bilišič

Čtrnáctého dne, desátého měsíce, léta páně 1891 se v Sudetské obci Wolfsberg v pastoušce s číslem 80 narodil Adolf Geilert, syn Antonie a Josefa Geilertových.

Prožil pestrý život poštovního úředníka, který se přes svou německou národnost, hrdě hlásil k Čechům a myšlence nového Československa. V 17ti letech během první světové války upadl na čytři léta do ruského zajetí. Později byl pro své levicově orientované politické smýšlení vězněn pět měsíců v koncentračním táboře v Magdeburgu, odkud se po propuštění navrátil do protektorátu. Zde se chtě nechtě uchýlil do Mělníka. Po skončení války jej čekalo úporné dokazování svých protinacistických politických postojů, aby získal československé občanství a nakonec dostál po letech svého práva navrácení rodného domu i majetku, který mu byl zabaven jakožto původně německému občanovi.

Příběh „nové boudy“, kterou na počest původního majitele zveme Adolfka, se započal v listopadu roku 2017. Stáli jsme s Hankou na opuštěném místě s krásným výhledem. Na zemi se povaloval poprašek čerstvě tajícího sněhu a vlezlý mráz se loudil do nohavic. I přes nepřízeň počasí a chladný opar na nás původní skromný objekt zapůsobil mile a útulně, svůj podíl na tom měla bezpochyby i termoska horkého čaje a polomáčené sušenky a také zvláštní vůně, která se v podobných chalupách často vyskytuje. Konsktrukční stav původního domu byl Bohužel žalostný a proto jsme následně ve společné debatě otevřeli téma výstavby chalupy nové.

Společně s TFH jsme zrealizovali stavbu, která s maximálním respektem ctí původní měřítko i usazení lehce nad terénem, nabízí téměř identické rozložení místností v přízemí, vstup do obnoveného původního sklepení. A zároveň nově poskytuje komfortní využití podkroví. Vše s autorskou interpretací tradičních prvků místní lidové architektury a jejích výjimečných detailů v podobě podstávkových domů. Tradiční nosnou dřevěnou konstrukci tzv. podstávky jsme využili současným pohledem. A tak vytváří přirozeně kryté zápraží, které v létě poskytuje stín a chrání v něpřízni počasí. Ze zápraží je krásný výhled na malebnou krajinu Labských pískovců a v dáli Lužických hor. Vnitřní prostor je venkovsky prostý a odkazuje také k tradičním barvám i materiálům. Seknici prohřejí kamna od Tomáše Jíry a veškeré truhlářské prvky dodal mistr truhlář Miroslav Zapletal.

Místo od počátku vznikalo s vizí rodinných a přátelských setkání, jako útěk od všedních pracovních starostí i povinností. Místo, kde mnohdy stačí jen pohled bezeslov a všichni dobře vědí, jak se kdo cítí, na co myslí. Součástí krajiny kolem domu je útulna, sauna či dřevník a v neposlední řadě ve spolupráci s Kristýnou Gotvaldovou jemná modelace terénů a částečná obnova i doplnění původní výsadby.

S Wolfsbergem je spjata nejedna osudová událost. Příběh Adolfa Geilerta je však nadějí, že i cesty, které osud mnohdy nečekaně zpřetrhá se jednou opět spojí.

Realizace
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_03
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_04
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_05
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_06
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_08
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_09
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_10
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_07
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_11
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_12
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_13
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_14
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_15
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_16
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_17
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_18
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_19
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_20
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_21
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_22
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_23
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_24
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_25
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_26
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA_F_27
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA Model
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA Model
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA Model
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA Model
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA Model
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_ADOLFKA Model