A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_03 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_04 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_05 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_06 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_07 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_08 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_09 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_10 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_11 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_24b A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_24c A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_24d A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_11b A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_11c A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_12b A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_13 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_14 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_15 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_16 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_17 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_18 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_19 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_20 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_21 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_22 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_23 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_24 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_25 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_26 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_SITEPLAN_NEW A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_SITEPLAN_INITIALSTATE A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_GROUNDPLAN_INITIALSTATE A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_GROUNDPLAN A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_1FLOOR A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_ELEVATION_03 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_ELEVATION_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_ELEVATION_04 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_ELEVATION_02

vlastní dům architekta jako zpověď  

 • Pecha Kucha Night Praha vol. 41
 • nominace na Mies van der Rohe Award 2015 – Evropská cena za současnou architekturu
 • spirálové schodiště mezi Top 10 schodišti 2014 na dezeen.com
 • přednáška v rámci cyklu TA Architektura, Kruh
 • a1 na konferenci Současná schodiště 2018, FA CVUT, Praha
 • moj dom, 2015/08, SK
 • Reflex, 2015/15
 • moderní byt, 2015/06
 • ERA21, 2015/02
 • manege fur architektur, 2016/01, Germany
 • Ročenka Česká architektura, 2013/2014
 • International New York Times, 2016/Sept. 09 a1 house celý článek
 • Venkov a styl, Marianne, 2015/jaro
 • Eco Living Japan: Sustainable Ideas for Living Green, Deanna MacDonald, Tuttle Publishing 2016 a1 house na str. 222-230, prolistovat knihu
místo Praha 9 - Hloubětín klient A1 autoři lenka křemenová a david maštálka studie 2008 (Lenka - diplomová práce) realizace 2010 - 2013 dodavatel Hašek stavby (zděná část a statické podchycení konstrukcí), Vittore (dřevěná část), Značková okna (dřevohliníková okna) specialisti projektu Milan Maštálka, Petr Vacek, Martin Počta, Karel Mikeš řemesla Vojta Bilišič (exteriérové prvky), Krobot interiéry (vestavný nábytek), Jakub Vávra Ateliér Mánes (solitérní nábytek), HNT truhláři (špaletová okna) technický dozor a1 ostatní DNA design - betonové schodiště, Arboreus - zahradníci, JUB exteriérové omítky - nivelin D

Harmonický kontrast starého s novým

starý dům
V pražské čtvrti Hloubětín, na území staré osady „V Chaloupkách“ byl ze západní hrany pozemku do středu vsazen starý kamenný dům z počátku 19.století. Pokračoval tak v logice zástavby okolních domů „V Chaloupkách“. Osada je dnes ostrovem mezi vilkami z poválečného období. Všechny původní domy jsou podélně postaveny rovnoběžně s vrstevnicemi kopce Aloisova. A náš starý dům měl stejně jako ostatní obyčejný vesnický obdélný půdorys a sedlovou střechu s keramickými taškami. Vstup byl na středové ose, po jejíchž stranách jsou na dále dvě světnice zaklenuté českými plackami. Před vstupem na jižní straně domu byl dlážděný dvorek, který odděloval od okolní zahrady a sousedícího lesa plaňkový plot.
Specifickým znakem místních domů je stará hrubá omítka, která přechází na styku zdí a střechy v obloukové fabiony přesahů římsy a chrání tak smíšené zdivo, což dodává domům staromilský půvab. Stará stavení působí těžce a nedobytně.

nový dům
Ke starému domu bylo třeba přistavět nový, především z nedostatku vnitřních prostor, které nám chyběly k naší ideální představě života uvnitř. V roce 2008 navrhla přestavbu domu Lenka jako svůj diplomní projekt na VŠUP paralelně s projektem čajového domu v zahradě, který byl diplomem Davida a který stojí na téže zahradě jako starý dům.
Od začátku projektu bylo jasné, že je potřeba zachovat centrální osu domu, která je i pro všechny okolní domy charakteristická. Což znamenalo najít tu správnou hmotu, která by se harmonicky propojila s domem starým.
Po roční diskuzi a práci na diplomu vznikl dům křížového půdorysu. Jsou to v podstatě domy dva. Nový drží tvar vesnického domu a prochází skrz střed starého domu. Doslova do něj proráží světlo. Je natažený od jižního kraje pozemku u lesa téměř až k severnímu plotu sousedů. Svou kontrapozicí posiluje a zvýrazňuje charakteristické podélné postavení okolních domků. Ve svém kontrastu je důsledný, atak není zděnou uzavřenou hmotou, ale otevřeným dřevěným domem. V tomto křížovém spojení dvou tvarově podobných za to materiálově zcela odlišných domů spočívá jejich harmonické kontrastní propojení. Jsou to dva domy a přece společně tvoří jeden.

průběh stavby
Trvalo téměř čtyři roky než byla stavba dokončena a k nim je třeba přičíst ještě dva roky, které utekly než bylo vydáno stavební povolení.
Byla to však úžasná zkušenost, měli jsme pocit, že jsme během těch šesti let prošli další školou architektury, atak Lenka „diplomovala“ po dalších šesti letech během kolaudace domu…
Napínavé bylo zejména období renovace starého domu a odkrývaní jeho historických vrstev. Stalo se tak, že výkresy se čím dál tím více stávaly teorií a proces stavby sám sloužil k navrhování a domýšlení detailů na nově vzniklých překvapení – ať už to bylo objevení téměř nulových základů (30cm pod terénem), nebo objevení zazděného okna či nalezený sklípek pod podlahou.
Atak se 2,5 roku bouralo a odkrývalo až z domku zbyla ruina v podobě dvou kvádrů s odhalenými klenbami, které byly vzájemně ztuženy pomocí železobetonových věnců a základy byly místně podbetonovány a zesíleny na doporučení statika Karla Mikeše. Poslední rok a půl pak probíhala dřevěná stavba a vnitřní úpravy s interiérem. Od ledna 2014 tak a1architects sídlí v novém ateliéru v Hostavické ulici v Praze Hloubětíně.

život v domě
Spojení rodinného bydlení a chodu architektonické kanceláře s dalšími 2-3 kolegy je velmi delikátní záležitostí s ohledem na soukromí a o to více s limity, které přináší starý dům a jeho dispozice.
Hlavní část dřevěného domu orientovaná do ulice slouží jako ateliér a1, který je včetně malého dvorku a přízemního objektu zasedací místnosti perfektně oddělen od zbytku zahrady. Atak hosté ateliéru nevstupují a ani nevidí do soukromých částí domu a zahrady. Ateliér je záměrně koncipován pro maximálně 5 osob. Společným prostorem domu a ateliéru je pouze vstupní zádveří na rozhraní zděného a dřevěného domu.
Bydlení se odehrává především ve zděném domě, pouze kuchyně a nad ní podkrovní vyhlídka jsou na středové ose v dřevěné části, která prochází starým domem. Kuchyně je v tomto domě středem dění.
Dalším důležitým tématem k řešení ve starém domě bylo umístění schodiště. Fakticky betonové točité schodiště pokračuje v podélné ose, která v jeho podobě přechází směrem vzhůru v osu středovou, na které se kříží i sedlové střechy obou domů. V podkroví jsou kromě středové vyhlídky 2 ložnice a koupelna a samostatná toaleta.

Harmonický kontrast obou domů nespočívá pouze v rozdílných materiálech a konstrukcích, tedy v kontrastu zděného domu s dřevěným , těžkého s lehkým či temného s jasným. Ale vnitřně a myšlenkově také v propojení symetrie, která je hlavním konceptem celkového uspořádání, a asymetrických detailů a nuancí, které prostupují jako malá překvapení celým domem. Stejně tak prochází myšlenka kontrastu z nenápadného vnějšku, který vytváří díky členění domu dojem malé stavby, do vrstevnatého a velmi proměnlivého vnitřku, který překvapí svou velikostí.

Realizace
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_03
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_04
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_05
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_06
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_07
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_08
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_09
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_10
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_11
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_24b
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_24c
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_24d
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_11b
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_11c
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_12b
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_13
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_14
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_15
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_16
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_17
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_18
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_19
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_20
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_21
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_22
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_23
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_24
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_25
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAHA_A1HOUSE_F_FINAL_26
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_SITEPLAN_NEW
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_SITEPLAN_INITIALSTATE
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_GROUNDPLAN_INITIALSTATE
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_GROUNDPLAN
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_1FLOOR
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_ELEVATION_03
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_ELEVATION_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_ELEVATION_04
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_PRAGUE_A1HOUSE_P_ELEVATION_02