A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_R_INTERIER_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_R_EXTERIER_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_R_INTERIER_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_R_INTERIER_04 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_R_EXTERIER_01 2011-05-08-115350A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_P_SITEPLAN 2011-05-08-115359A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_P_GROUNDFLOOR A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_P_1FLOOR A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_P_2FLOOR A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_P_SECTION 2011-05-08-115437A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_P_ELEVATION

Dva domy v jednom, tak vypadá bydlení s keramickým ateliérem

místo Tehov klient Silvia a Ján Mišovič autoři lenka křemenová a david maštálka spolupráce vojtěch bilišič studie 2009

Rodinný dům s ateliérem je situován na severním svahu nad vískou Tehov. Černý dům s dřevěným obkladem je útočištěm celé rodiny zatímco světlý dům s fasádou z vlnitého plechu je především zázemím pro keramický ateliér. Jsou to tak dva domy v jednom. Během diskusí v průběhu návrhu jsme společně se Silvou a Jančím došli k závěru, že bude ideální rozdělit stavbu domu na dvě části, z čehož vychází i celý koncept dvoj-domu. Nejdříve bude postavena obytná dřevěná část s proskleným zádveřím, ke které se v budoucnu připojí dům-ateliér. Dřevěný dům zevnitř funguje jako volný prostor, ve kterém dispozice ložnic a pokojů vzniká vkládáním mezipater a galerií do konstrukčního skeletu. Dle rozrůstání rodiny je pak možné skelet svobodně uzavírat a nebo vzájemně propojovat. Nad hlavním obytným prostorem s krbovými kamny je převýšená galerie, která je otevřená pro aktivity a kreativitu obyvatel od velkoplošné malby po skákání na trampolíně.

 

Staví se
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_R_INTERIER_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_R_EXTERIER_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_R_INTERIER_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_R_INTERIER_04
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_R_EXTERIER_01
2011-05-08-115350A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_P_SITEPLAN
2011-05-08-115359A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_P_GROUNDFLOOR
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_P_1FLOOR
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_P_2FLOOR
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_P_SECTION
2011-05-08-115437A1_W_WRK_ARC_HOUSE_TEHOV_ATELIER_P_ELEVATION