A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_03 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_04 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_05 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_06 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_SITEPLAN_INITIAL A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_GROUNDFLOOR A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_ATTIC A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_SECTION A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_ELEVATION_01 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_ELEVATION_02 A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_SITEPLAN A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_F_01

.

location Horní Polubný clients private person authors lenka křemenová & david maštálka study spring 2017

.

Built
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_03
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_04
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_05
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_SKETCH_06
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_SITEPLAN_INITIAL
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_GROUNDFLOOR
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_ATTIC
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_SECTION
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_ELEVATION_01
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_ELEVATION_02
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_P_SITEPLAN
A1_W_WRK_ARC_HOUSE_GARTNERBAUDE_F_01