new town hall, assembly, mediatheque, café, shop and clubroom ...6 stories, 6 houses...
Ocenění
LocationPřezletice Authorslenka křemenová and david maštálka StudyMay 2009