LocationZbiroh Clientprivate person Authorslenka křemenová, david maštálka and tereza schneiderová StudyJanuary 2015