velká kartotéka

MístoPraha, Staroměstká radnice - Sál architektů KlientÚtvar rozvoje hlavního města Prahy Autořilenka křemenová, david maštálka, tereza schneiderová realizaceleden 2014 Ostatnífoto: Tomáš Brabec
Popis
Hlavní téma expozice díla architekta Bedřicha Rozehnala spočívá v centrálním objektu tzv. kartotéky, která je velkým archivem jeho projektů zdravotnických staveb. Objekt záměrně pracuje s metaforou arboru, který je charakteristickým kusem vybavení dobové projekční kanceláře. Výkresová skříň volně přechází svým členěním do tvarosloví zásuvek zdravotnické kartotéky. V jednotlivých zásuvkách jsou interaktivně a zároveň příznačně systematicky vystaveny dokumenty k jednotlivým nemocnicím. Návštěvník výstavy je přirozeně seznámen s obsahem kartotéky díky 5 na pevno vysunutým zásuvkám s originálními výkresy B. Rozehnala. Objekt vyzývá k prozkoumávání, prohrabávání se minulostí. To vše na pražském pozadí stručné historie zdravotnických staveb, které jsou vystaveny v podobě fotografií a výkresů lepených na kapa deskách a zavěšených před bílými závěsy lehce dokreslující sterilní atmosféru nové éry nemocnic 20. stoletíspolečně s několika kusy autentického nemocničního mobiliáře, který je nositelem vybraných Rozehnalových citátů. Bílý závěs se začíná vinout už z foyer.