pod domem, před domem
ani muk, Nepomuk
musí zůstat stát
nebo nebudu hrát

MístoBřezí u Říčan Klientsoukromá osoba Autořilenka křemenová & david maštálka Studiejaro 2017
Popis
V Březí, kousek od Svatého Nepomuka stojí starý dům, který má nové majitele. Ti nás oslovili s přáním navrhnout na toto místo ideovou studii budoucího rodinného domu, který se nebude povyšovat nad ostatní okolní stavby a bude zde působit zcela přirozeně.

Vzhledem k tomu, ze původní domek je ve velmi žalostném stavu, rozhodli jsme jej zbourat a téměř v jeho původni stopě, postavit dům zcela nový, ovšem oproti původnímu s rovnou střechou a garáží částečně podzemí. Velmi strmý pozemek nám umožňuje v úrovni příjezdové komunikace vytvořit plnohodnotné podezmní podlaží, které poskytne dostatečný prostor nejen pro garáž, ale také místo pro sezónní sportovní načiní a další vyžití.

V přízemí, které je na úrovni zahrady je potom samotné patro pro život celé rodiny. Dospozice vychází ze společné debaty nad požadavky stavebníků.

Směrem k sousedovi jsme společně navrhli malou soukromou zahrádku, kde budou vonět bylinky, ale také zde stavebníci najdou v letním období příjemný stín.

Návrh je určen k dalšímu podrobnému dopracování v momentě, kdy se stavebníci rozhodnou toto místo zobytnit.

Studie vznikala pouze za učelem prověření možností, jak výhledově v budoucnu s pozemkem naložit.