nové místo setkání
MístoDěčín - Podmokly KlientStatutární město Děčín - magistrát města Děčín Autořilenka křemenová a david maštálka Studie2011
Popis
Dnešní Děčín tvoří v podstatě dvě původně nezávislá města, starý Děčín na pravém břehu Labe a Podmokly na břehu levém. Právě v Podmoklech se na hranici Husova náměstí dodnes udrželo malé tržiště, kde je možné nakoupit čerstvou zeleninu. Jeho stav je však již velmi neutěšený.
Vnímáme tržiště jako důležitou součást veřejného prostoru, která je dnes jedním z mála míst, kde dochází přirozeně k náhodnému setkávání místních obyvatel, je místem, kde se lidé náhodně mohou potkat a popovídat si a v neposlední řadě i dobře nakoupit. Po diskuzi se zástupci města Děčín, jsme dospěli ke společnému závěru, že by bylo velkým přínosem toto místo oživit nejen pro pořádání trhů, ale i nejrůznějších společenských akcí. Ideálním řešením v tomto případě je částečné zastřešení pozemku, tak aby trh ale třeba i koncerty a jiné společenské akce mohli probíhat i za nepříznivého počasí.

Místo tržiště je výjimečné svou polohou v přímé návaznosti na hlavní náměstí Podmokel, nachází se totiž mezi domy východní hrany náměstí, které mají mezi sebou volnou parcelu, ta však nikdy nebyla typickou prolukou, ale historicky zde uprostřed stála požární zbrojnice. V její stopě je navrženo i nové zastřešení 10-12 stánků o rozměrech 7x21m. Vzhledem k limitům území jsme zvolili jako základní řešení trvanlivé a nehořlavé materiály v podobě lícových cihel a pohledového betonu.

Lapidárního překlenutí rozponu 7 alt.8m dosahuje návrh použitím valené cihlové klenby osazené na osmi železobetonových pilířích s podélným překladem a čelním železobetonovým obloukem. Protilehlé pilíře jsou v ose propojeny železnými táhly. Toto jednoduché řešení v sobě propojuje prvky současné architektury s historickým archetypem zastřešení resp. zaklenutí prostoru připomínajícího klenby podloubí, kde často probíhaly nebo ještě probíhají malé trhy nejen v českých městech. Jedná se o otevřenou nosnou konstrukci podpírající klenbu bez dalších kompletačních konstrukcí. Dočasným doplňkem konstrukce mohou být textilní stahovatelné markýzy po obvodu stavby osazené mezi jednotlivými pilíři. Tyto markýzy budou plnit funkci ochrany proti bočnímu dešti nebo paprskům slunce, před kterými je často nutné prodávané zboží v podobě čerstvé zeleniny chránit. Ochrana klenby proti dešťové vodě je navržena za použití transparentního hydrofobního přípravku Antipluviol S, tak aby mohly být lícové cihly viditelně přiznané i z vnější strany klenby. Dešťová voda bude svedena podél překladů do zadní resp. vnitroblokové části tržiště.