zelený ostrov
tři potoky
a Robinson v pátek

MístoKladno Klientsoukromá osoba Autořilenka křemenová, david maštálka Studiekvěten 2014
Popis
Stávající malá chata se nachází v místě, které se příznačně nazývá Ostrov. Jedná se o ojedinělý malý zalesněný kopec uprostřed venkovské krajiny středních Čech s vlastní atmosférou, jejímuž kouzlu izolovanosti a vyjímečnosti podlehne nejeden návštěvník. V lokalitě vzniklo během 20. století několik chatek, které spolu nerušeně „obývají ostrov“ malého kopce. Stavající chata investorů byla postavena v 70. letech a její architektura odráží dobové detaily a konstrukční řešení jako jsou břízolit, kamenné obklady ložené v cementovém loži se širokými spárami, palubkové obklady a jiné. Jedná se o přízemní objekt se sedlovou střechou s mírným sklonem a 1 podzemním podlažím. Přízemí slouží jako pobytová část o jedné hlavní místnosti s pozdější dostavěnou dřevěnou verandou s malou kuchyní a toaletou. Podkroví je s ohledem na svou geometrii nevyužitelné. Suterén je skladovacím zázemím pro celý pozemek. Na pozemku je studna, z níž je přivedena voda do objektu, odpadní vody jsou svedeny do jímky, objekt je elektrifikován.
Samotný pozemek je členěn na dvě různé „krajiny ostrova“ - lesnatý kopec s velmi prudkým svahem a rovinou louku ohraničenou vysokými tůjemi od okolních sousedů. Příjezd na pozemek je polní cestou přes pastviny.

Investoři chtějí místo nadále užívat pro rekreaci a vzhledem k dobrému umístění současné chaty jsme společně rozhodli o renovaci objektu. Přízemní zdivo včetně suterénu je v dobré kondici. Hlavním tématem návrhu je revize budoucího užívaní chaty, jak proměnit zastaralou dispozici bez vyhovujícího zázemí pro dnešní potřeby stavebníků. V neposlední řadě se návrh zabývá úpravou celkového vzhledu chaty, jejího pláště, nové střechy, tak aby vytvářela příjemné místo k odpočinku ať už uvnitř, na její hraně ve formě teras a verandy nebo v rámci celého pozemku. Nová architektura chaty má ambice doplnit vyjímečnost místa svým vlastním kouzlem – trosečníka na hraně lesa a louky.
Na původní hmotu přízemí je osazena nová sedlová střecha s vyšším hřebenem a s širokými přesahy, které vytvářejí na obou stranách verandy – u vstupu a nad terasou. Celá chata má nový plášť s dřevěným deštěním, čímž se stává opravdovou „ostrovní chatrčí“ v dobrém slova smyslu. Nově je k chatě přičleněno „molo“ terasy v přízemí na severovýchodním nároží, které doplňuje současnou možnost sezení na jižní straně objektu a to především díky svému krásnému výhledu nad loukou.

Suterén zůstavá ve stávající podobě jednou velkou místností pro skladování náředí, plodin ze zahrady apod. V přízemí je rozšířeno směrem na západ o nové vstupní zádvěří, hygienické zázemí v podbě malé koupelny se sprchou a wc. V jihozápadním rohu chaty je vedeno schodiště do podkroví. Hlavní část přízemí tvoří obytná místnost s kuchyňským koutem a krbovými kamny, které vévodí velký stůl s lavicí pro společné posezení. Na jižní a severní fasádě jsou velká francouzská okna, která vedou na plato pod lesnatým svahem a na severu na molo dřevěné terasy. V podkroví je velká místnost ložnice, která je však zároveň pracovnou, zašívarnou pro lebedění. Vedle manželské postele a úložných prostor v šikminách krovu je důležitou součástí interiéru pultový vikýř s psacím stolem. V podkroví je navíc umístěnou samostatné wc s umývátkem.