Dům jako nádoba
na veřejný prostor,
podstatná je blízkost!
MístoDobříš Klientměsto dobříš Autořilenka křemenová, david maštálka, jakub filip novák Studielistopad 2009
Popis

Městský dům v Dobříši pojímáme jako nádobu na veřejný prostor. Ten vtéká do domu pod pergolou skrze prosklený plášť přízemí ze všech stran. Ve středu stavby stoupá nahoru okolo převýšeného sálu a rozlévá se na intimní galerii knihovny, kde vnikne do uzavřených atrií, aby z nich opět vyprchal po korunách stromů
do nebe. Ústředním tématem Městského domu je blízkost, nejen informací, služeb a aktivit, ale především blízkost druhých.

S ubývající populací a rozlivem periferií se vzdálenosti mezi lidmi neustále zvětšují. Navzdory technickým možnostem i nekončícím dálnicím ubývá autentických setkání člověka s člověkem. Setkání, která budují důvěru k druhým, na níž je založen dlouhodobý úspěch jakékoliv komunity.

Městský dům vnímáme především jako příležitost pro orámování těchto setkání formou, která rozvine jejich hloubku a intenzitu.