Na místo plotu "vodní příkop"!
MístoZlonín KlientKristýna a Lukáš Bulínovi Autořilenka křemenová a david maštálka Studiekvěten 2011
Popis
Téma malého prostoru je pro nás vždy velkou výzvou, ať se jedná o rodinný dům, interiér a nebo malý veřejný prostor. Kristýna s Lukášem mají pozemek na kraji obce. Jednu z jeho hranic tvoří malý potok a za ním je již pouze výhled do polí a širokého kraje. Na začátku byl požadavek na "byt v krajině", který je relevantní omezenému rozpočtu. Společný dialog vedl k návrhu jedoduchého, ale prostorově zajímavého domu s hlavní obytnou místnotí a převýšenou pracovnou s výhledem. Dům je navržen tak, aby mohl časem růst - rozšířit se směrem k jižní straně malým "vejminkem" nejenom pro rodiče, odrostlé děti, ale též pro případné návštěvy. věříme, že se nám společně podaří jednak udržet cenu, ale zároveň zrealizovat příjemné místo pro život.