Historický charakter pivovaru
vtiskl interiéru jedinečnou atmosféru s industriálními prvky
MístoŠkvorec - pivovar KlientAlberto di Stefano Itaka s.r.o. Autořilenka křemenová a david maštálka Spoluprácejakub tejkl Studie2005
Popis
Návrh vybavení interiéru loftového bytu škvoreckého pivovaru pro Alberta Di Stefano,
jenž je naším kolegou - a v tomto případě zároveň developerem o objednatelem - momentálně připravován k realizaci a zároveň rekonverzi původní náplně na moderní bydlení s vysokou kvalitou. Interiér jednoho
ze vzorových bytů zde dokresluje celkovou koncepci a atmosféru budoucí rekonstrukce. Soustředí se na poskytnutí maximálního pohodlí
a osobité atmosféry prostoru. Samozřejmou součástí a předpokladem kvalitní realizace je zpracování veškerých detailů a pečlivý výběr povrchových úprav včetně mobiliáře.