kabinet odkryl svá tajemství
Ocenění
MístoJečná 11, Praha 2 KlientPražký literární dům Autořilenka křemenová a david maštálka Grafikamarta maštálková Studiezáří 2011 realizacezáří 2012 OstatníCAP - alexey klyuykov a vít svoboda - walls
Popis
kabinet setkávání

Návrh nové expozice k pražské německy psané literatuře vytváří prostředí, které sebou přináší příjemnou a dobře známou atmosféru jak pro širokou - laickou veřejnost tak i pro odborníky. Takovým místem spojeným s literaturou je podle nás knihovna jako taková, návrh nese podtitul „kabinet setkávání“.

koncepce

Vycházíme z toho, že většině z nás je knihovna jak domácí, školní nebo veřejná či badatelská dobře známým prostředím, ve kterém se každý umí orientovat a vzbuzuje také přirozeně dojem zvídavosti a obohacení. Kabinet je navržen na pomezí domácké atmosféry obytné knihovny a zároveň v sobě nese vrstvu expozice a badatelských informací. Exponáty jsou přímou součástí polic knihovny Pražského literárního domu, a tak se v jejím kontextu mezi knížkami, které se tématu přímo dotýkají objevují i vrstvy zvýrazněných informací, které lze postupně prohlubovat. Knihovna je ideálním otevřeným konceptem co do obsahu tak i přístupu. Její otevřenost limituje pouze velikost daného prostoru. Police mohou obměňovat svůj obsah i formu sdělení, jsou čistým rámcem pro ukládání informací nejrůznějších vrstev jak obrazových tak psaných nebo i zvukových.
Tato koncepce je přímo určená k „prohrabávání se“ informacemi v příjemném prostředí, které je srozumitelné napříč generacemi.

architektonické řešení

Stěny a hlavní policový systém knihovny setkávání ponecháváme v základní světlé textuře tónovaného dřeva, vrstvu expozice zvýrazňujeme tmavým nátěrem vybraných polic a nik knihovny včetně linky, která vede návštěvníka celou expozicí. Prostor je obklopen světlými vestavěnými policemi, které kontrastují s tmavým stropem. Strop dotváří intimní atmosféru společně s novou dřevěnou podlahou. Obě okna se stávají rovněž součástí knihovny, a jsou tak průhledy ze světa knih a minulosti do reality všedního dne. V jejich rozšířených nikách jsou vynechány police, čímž vznikají dvě místa pro příjemné sezení s knížkou nebo pro sezení autorů při autorských čteních. V tmavých nikách expozice jsou instalovány fotografie, knihy, spisy a objekty exponátů. Některé police jsou opatřeny skleněnými dvířky, tak aby mohly být ochráněny vzácné exponáty. Knihovna je na základě libreta členěna do čtyř oddílů setkávání. Do systému polic jsou integrovány také hlubší niky, které slouží jako stůl pro PC apod.

Knihovna-kabinet setkávání nad pražskou německy psanou literaturou nabízí svým návštěvníkům výjimečné prostředí s přátelskou atmosférou, které většina institucí podobného druhu postrádá.