hledám dům holubí...


MístoPetrov - Chlomek Klientsoukromá osoba Autořilenka křemenová a david maštálka Studieříjen 2014
Popis
V katastrálním území obce Petrov se na jejím západním okraji nachází část zvaná Chlomek, kde najdete pozemek stavebníků se stávajícím objektem staré chaty. Rozlehlý pozemek přechází od hrany strmého zalesněného svahu až po sečené příměstské louky s výhledem do krajiny. Návrh vychází z předpokladu, že z historické zkušenosti původních stavebníků staré chaty, lze aktuální umístění objektu považovat v jeho stávající pozici částečně kryté jižním svahem za výhodné. I proto se soustředí na zachování umístění novostavby přibližně do míst původního objektu, který bude zbourán.

Hlavním požadavkem stavebníků byl dům navazující a komunikující se svažitýmk terénem pozemku. Dům, který se ztrácí v okolní vegetaci, dům který má přirozené mimikry a jakkoliv na sebe cíleně neupozorňuje - v podstatě číhá i odpočívá v okolní vysoké trávě. Dům tak postupně stoupá ve třech úrovních po severním svahu, přičemž se skláda ze tří křídel. Jížní je převýšené do podkroví se sedlovou střechou a s odhalenou konstrukcí krovu. Zde najdete hlavní obytnou mnístnost s kuchyní a v části převýšeného prostoru s pracovnou na galerii. Západní křídlo má střechu plochou a severní s dětskými pokoji pultovou, obě střechy jsou řešeny jako vegetační - pochozí se skvělou vyhlídkou. Vnitřní uspořádání je orientováno tak, aby mohli majitelé co nejvíce využívat slunečního světla v obytném prostoru.

Celkově jde o členitou stavbu menšího měřítka z jednoduchých archetypálních tvarů s celkovou zastavěnou plochou cca 230 m2. Dům nese název Holubí jednak protože vychází ze jména stavebníků, ale také protože preferuje na vnějším plášti barvy holubí šedi, místy s fialově zeleným nádechem. Na jižní straně je veranda s dřevěnou palubou, která přechází v části obytné místnosti v širší jižní krytou terasu.

Bude se v něm příjemně žít i lebedit.