Výhled na Bílou Bystřici, dva rybníky a Krušné hory kol kolem
MístoPernink Klientsoukromá osoba Autořilenka křemenová, tereza schneiderová, david maštálka Studielistopad 2012
Popis
Dům je navržen jako jednoduchá kompaktní stavba, osazená podél příjezdové silnice a zároveň paralelně s vrstevnicemi terénu, s orientací severo-jižní. Objekt je jednopodlažní, s přízemím domu částečně zapuštěným pod úroveň svažitého terénu, s pultovou střechou kopírující spád svahu tak, aby se novostavba plynule zapojila do okolní krajiny. Sokl domu, jenž vyrovnává terénní nerovnosti, je obložen kamennou na sucho skládanou zídkou, čímž se odkazuje na místní tradiční konstrukční postupy.
Ze severu je dům chráněn samostatně stojící dvougaráží, která je od domu odsazena na šířku pracovní terasy, jenž je částečně krytá a tvoří tak závětří pro vstup do domu a krytý předprostor pro práci a pobývání obyvatel domu venku za nepříznivého počasí. Podél stěny garáže je terasa ukončena dřevníkem – prostorem na skladování topného dřeva. Pobytová terasa, která přiléhá k domu podél jižní fasády, volně navazuje na okolní terén a rozšiřuje vnitřní obytný prostor.