jak postavit současnou chalupu v Národním parku ?
MístoStaré Srní - národní park Šumava Klientsoukromá osoba Autořilenka křemenová a david maštálka Studielistopad 2012
Popis
Architektura novostavby domu se přímo inspiruje místní tradiční architekturou Národního parku Šumava - zejména charakterem domu "šumavských plání". A to jak v celkovém tvarovém pojetí domu, tak i v materiálovém řešení fasád a střech, čímž plně respektuje doporučení NPŠ. Objemové i architektonické zpracování se snaží vycházet z obvyklých regionálních forem stavitelství s ohledem na současný obytný standard a technologické možnosti. Návrh se tak stává současnou interpretací regionálních charakteristik, nemá rozhodně ambice stát se dominantou, ale naopak se plnohodnotně začlenit a splynout s okolní krajinou. Veškeré současné prvky jsou maximálně potlačeny, nebo rozumně navrženy, tak aby nepůsobily v krajině jakkoliv rušivě nebo nevhodně. Například otvory s krásným výhledem jsou orientovány tak, aby nepoutaly pozornost, nabízí se jejich možnost schování za velké okenice a jejich převážná část je orientována od ulice směrem k východu pod velkým přesahem střechy toliko typickým prvkem šumavského domu.