Architektura kmenových buněk
vepsaná přímo do interiéru
MístoPraha Modřany KlientČeská genetická banka s.r.o. Autořilenka křemenová a david maštálka GrafikaDynamo design s.r.o. Studielistopad 2010 realizacečervenec 2011 Specialisti projektEva Maštálková, Milan maštálka, Karel Mikeš, Luboš Krpata, Petr Vacek DodavatelSilba s.r.o. ŘemeslaHNT s.r.o. - truhlářské práce Technický dozorAmadet s.r.o.
Popis
Interiér a celá korporátní identita nového vysoce specializovaného zdravotnického zařízení, byly od počátku utvářeny v týmu investor - grafik - architekt. Díky vzájemnému dialogu a spolupráci se podařilo zrealizovat interiér propojený a komunikující s novým vizuálním stylem od studia Dynamo design. Vstupní zadání investora s představou čistého, příjemného a profesionálního zdravotnického zařízení, které bude mít pozitivní vliv jak na pacienty, tak na práci samotných lékařů, se stalo společným motivem architektury i grafického designu České genetické banky .

Organická forma buněčné struktury, která je hlavním motivem vizuálního stylu, se propisuje v celkovém dispozičním konceptu interiéru, ve vnitřním vybavení a zároveň ve volném mobiliáři odběrové místnosti navrhnutém na míru danému prostoru. Vizuální styl se tak stává přirozenou součástí celého prostoru a naopak.

Nový interiér České genetické banky se nachází v přízemí původně administrativního objektu v Praze Modřanech. Diagnostická laboratoř byla v téže budově již plně vybavena a slouží svému účelu ve vyšším patře objektu. Přízemí slouží k samotnému kontaktu s klienty od podání základních informací až po výkon samotných odběrů. Odběry vyžadují poměrně dlouhý čas a proto jsou odběrové místnosti navrženy, tak aby klientům mohlo být poskytnuto soukromí a patřičný komfort v podobě možnosti poslechu hudby, nebo shlédnutí filmu a to i jejich případnému doprovodu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pracoviště, kde kvalita služeb, servis a celkový poklidný stav klienta, hraje velmi důležitou roli, jsou klienti objednávání dlouhodobě dopředu a nebylo tedy zapotřebí vytvářet čekárnu s velkým počtem míst. Potřebu výjimečné chvíle čekání, bohatě zabezpečí několik židlí v prostoru světlé oblé haly. V rámci dispozice je navržena vedle velké odběrové místností se čtyřmi křesly, také jedna malá odběrová místnost s přímou vazbou na místnost pro sestry. Tato odběrová místnost slouží pro klienty vyžadující v rámci odběru plné soukromí, nebo potřebnou aktivní lékařskou asistenci. Soukromí klientů ve velké odběrové místnosti poskytují na míru vyrobené, půlkruhové posuvné paravány, které z jejich vnitřní strany nabízejí rozličné atmosféry v podobě dýhy čtyř dřevin s odlišnou kresbou. Součástí vybavení je samozřejmě potřebné hygienické zázemí, denní místnost a malá kuchyňka, která slouží též pro přípravu nápojů k dispozici klientům banky.

Vedle vizuálního stylu a celkové architektonické koncepce byl kladen důraz na vyváženost barev s převažujícími odstíny bílé v kombinaci s korporátní modrou barvou, kterou vyvažují teplé odstíny textur různých druhů dřevin. Veškerý nábytek, kromě odběrových křesel, byl navržen v neutrální bílé barvě, která zároveň podporuje dojem celkové čistoty a prosvětlenosti, které ke zdarvotnictví neodmyslitelně patří.

Česká genetická banka s r.o. je zdravotnickým zařízením s vlastní diagnostickou laboratoří zabývající se primárně kmenovými buňkami. Odtud se též odvinul výše zmíněný vizuální styl - jemná organická buněčná struktura, jako dokreslující motiv loga a celého interiéru. Společnost byla založena v roce 2008 za účelem poskytnutí kompletní péče při opatřování, zpracování, vyšetření, zamražení, uskladnění a distribuci kmenových buněk získaných z pupečníkové a periferní krve. Druhou oblastí, ve které ČGB nabízí své služby a která úzce souvisí s opatřováním kmenových buněk, jsou čipové analýzy, tj. použití inovativních technologií ke studiu genetické variability a funkce buněk. Tyto analýzy představují nástroj pro studování DNA, RNA a proteinů, které mohou vést k pokrokům ve výzkumu nejrůznějších onemocnění, vývoji léčiv a molekulárním testům pro klinické uplatnění. Provoz nového odběrového pracoviště byl spuštěn na podzim roku 2011.