ves žije !

Publikace
MístoÚhonice Klientsoukromá společnost Autořilenka křemenová, david maštálka, jakub filip novák Studiekvěten 2012 Specialisti projekting. Patrik Vlk - DUR, SP
Popis
Na konci roku 2011 násl oslovil soukromý investor s zda-li bychom měli zájem připravit a podílet se na studii, projektu a realizaci konceptu centra interkativního umění v jedné malé obce nedaleko Prahy. Po několika setkáních, kdy jednou z podmínek bylo, aby byl celý areál centra koncipován pro jízdu na koloběžkách jsme se pustili s chutí do práce.

Záměrem investora je zbudování Centra interaktivního umění - Úhonice. Centrum je pojato jako víceúčelový areál, zaměřený na kreativní služby veřejnosti sestávající se ze série interiérových i exteriérových galerijních prostorů, kavárny, prodejny drobných interaktivních předmětů a knih, specifických hřišť a dětských heren, výtvarných dílen, víceúčelového divadelního sálu, půjčovny koloběžek a bytu s kanceláří rozložených na pozemcích investora ve formě seskupení zmenšující se série budov. Spádová oblast centra má regionální přesah s vazbou na Prahu i širší Středočeký kraj.

Galerie interaktivního umění a ateliér je koncipována jako platforma pro dialog, vzdělání a volno-časové aktivity dětí i dospělých. Otevřený prostor pro rozličné umělecké obory typu malířství, sochařství, fotografii, architekturu, design, film, video či konceptuální a intermediální umění a jejich vzájemnou interakci s návštěvníky. Program centra se bude v čase obměňovat, budou zde pořádány animační programy a realizovány sezonní akce / performance / interakce.

Stavba centra interaktivního umění v Úhonicích má ve smyslu kulturní i sociální interaktivity za cíl zvýšit životní úroveň nejen místních obyvatel, ale také potenciálních návštěvníků z blízkého i širokého okolí. Hlavním cílem centra je nabídnout prostředí, které slouží ke střetávání, vzdělávání a rozvíjení kulturních hodnot a především přátelskou platformou pro dialog mezi místními obyvateli a umělci. Jako doprovodný program nabízí vytvoření příležitostí pro vzdělání dětí i dospělých v podobě kreativních workshopů, setkání a pořádání dalších aktivit. Těžiště aktivit centra je orientováno na mládež, ale předpokládaný program by měl plynule oslovovat široké spektrum návštěvníků od matek s dětmi po důchodce.

Uvažované Centrum interaktivního umění je tvořeno souborem budov, které jsou formálně pojaty jako tradiční archetyp "vesnického" domu. Tento archetyp a celkově forma rozčlenění na několik staveb, byl zvolen zejména proto, aby byl celkově zachován a podpořen venkovský charakter místa. Na "malé" návsi je v současné době několik větších i drobných staveb, které jsou osazeny historicky na hranici pozemku s „návsí“ a utváří tak, charakteristickou uliční čáru, kterou se snaží udržet i koncepční návrh Centra interaktivního umění. U přilehlých historických stavení se volně do zahrady zástavba člení na rozličné hospodářské budovy a drobné stavby, které jsou pro místo natolik charakteristické, že se stali též inspirací pro návrh řešeného území. Rozdělení funkci do souboru staveb, navíc lépe vyhovuje náplni Centra.