Dva domy v jednom,
tak vypadá bydlení
s keramickým ateliérem
MístoTehov KlientSilvia a Ján Mišovič Autořilenka křemenová a david maštálka Spoluprácevojtěch bilišič Studie2009
Popis

Rodinný dům s ateliérem je situován na severním svahu nad vískou Tehov. Černý dům s dřevěným obkladem je útočištěm celé rodiny zatímco světlý dům s fasádou z vlnitého plechu je především zázemím pro keramický ateliér. Jsou to tak dva domy v jednom. Během diskusí v průběhu návrhu jsme společně se Silvou a Jančím došli k závěru, že bude ideální rozdělit stavbu domu na dvě části, z čehož vychází i celý koncept dvoj-domu. Nejdříve bude postavena obytná dřevěná část s proskleným zádveřím, ke které se v budoucnu připojí dům-ateliér. Dřevěný dům zevnitř funguje jako volný prostor, ve kterém dispozice ložnic a pokojů vzniká vkládáním mezipater a galerií do konstrukčního skeletu. Dle rozrůstání rodiny je pak možné skelet svobodně uzavírat a nebo vzájemně propojovat. Nad hlavním obytným prostorem s krbovými kamny je převýšená galerie, která je otevřená pro aktivity a kreativitu obyvatel od velkoplošné malby po skákání na trampolíně.