Tajemství architektury spočívá v přirozenosti...
Popis
a1architects s.r.o.
IČ: 038 41 545, DIČ CZ - 038 41 545
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 238847

hostavická 44/37
praha 14, 19800
czech republic

info@a1architects.cz
david@a1architects.cz
lenka@a1architects.cz

david +42 (0) 777 219 783
lenka +42 (0) 775 903 277 (international calls)
tereza +42 (0) 737 981 248
pavla +42 (0) 777 154 984

www.a1architects.cz

Výjimečnost našeho života utvářejí na první pohled nepodstatné detaily. Při své práci hledáme kouzlo těchto maličkostí v obyčejných věcech kolem nás, které nás inspirují...

První samostatné projekty členů ateliéru A1Architects spadají do roku 2003. V roce 2005 se v Praze se začíná formovat studio a kreativní dílna A1Architects, jejíž jádro tvoří Lenka Křemenová a David Maštálka, původně spolužáci z ateliéru architektury s označením A1 na UMPRUM. Od roku 2012 se přidává k týmu další architektka Tereza Schneiderová, na sklonku roku 2015 se k týmu přopojuje architektka Pavla Krásová. Na některých projektech se úzce podílí také studentky Zuzana Sagitariová a Elenka Fialková, nebo grafická designérka, Davidova sestra Marta Maštálková. V letech 05 - 09 spolupracoval na některých projektech Jakub Filip Novák a v letech 13 - 16 Matěj Michalk Žaloudek.

Práce ateliéru je charakteristická mezioborovou komunikací a hledáním jedinečných řešení. Metodika práce se mění podle charakteru problému a požadavků zadavatele. Při zpracování všech zakázek spolupracujeme při vypracování projektů s odbornými specialisty a inženýry.
David Maštálka, MgA.
* 1978

2001–2008diplomoval na VŠUP - Praha v atelieru architektura I, akad. arch. Jindřicha Smetany
2000–2001 rok spolupráce na urbanistickém modelu Hradce Králové (Molab FA ČVUT)
1996–2000 tři roky studia na FA ČVUT v atelieru prof. ing. arch. Josefa Pospíšila
1992–1996 studium na SUPŠ – Praha v atelieru scénografie

2013 vedoucí ateliéru, FA Technická univerzita Liberec, letní semestr
2010 DesignHelp o.s. za nemocnice vlídnější, www.designhelp.cz
2007 Versus Architekt o.s., setkání nad architekturou
2007 jarní dvouměsíční cesta napříč Japonskem
2005 stáž v atelieru ilustrace a grafiky Juraj Horváth a Helena Šantavá
2004 stáž v atelieru grafického designu a vizuální komunikace prof. Rostislav Vaněk

Lenka Křemenová, MgA.
* 1982

2001–2008 diplomovala na VŠUP - Praha v atelieru architektura I, akad. arch. Jindřicha Smetany
2000–2001 rok studia na FA ČVUT v Praze
1992–2000 víceleté gymnázium Děčín

2013 vedoucí ateliéru, FA Technická univerzita Liberec, letní semestr
2010 DesignHelp o.s. za nemocnice vlídnější, www.designhelp.cz
2007 Versus Architekt o.s., setkání nad architekturou
2007 jarní dvouměsíční cesta napříč Japonskem
2006 stáž v Benátkách na IUAV katedra urbanismu
2004 stáž v atelieru grafického designu a vizuální komunikace prof. Rostislav Vaněk

Tereza Schneiderová, Ing. arch.
* 1978

2008–2011 spolupráce s A.LT architekti v.o.s., Praha
2004–2007 spolupráce s ASGK Design s.r.o., Praha
1997–2004 diplomovala na FA VUT Brno
1990–1997 víceleté gymnázium Matyáše Lercha, Brno

2007-2008 roční spolupráce s Firefly Branding s.r.o (grafický design, branding), Praha
2003-2004 výměnný studijní program Erasmus - Stockholm, Švédsko - Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), fakulta architektury zpracování diplomové práce - téma “Imigrační centrum”
2002-2003 odborná praxe v průběhu studia - spolupráce s ateliérem Studio Dimense, Brno
2002 3 měsíční pracovní stáž - ir. bart duvekot architecten bna, Amsterdam, Nizozemí

Pavla Krásová, Ing. arch.
* 1986

2012–2015 spolupráce s Atelierem Hoffman, Praha
2014 krátkodobá prázdninová spolupráce s MAK – mobilní architektonickou kanceláří

2005–2012 diplomovala na FA - ČVUT Praha v atelieru doc. Ing. arch Romana Kouckého a Ing. arch. Edity Lisecové
2011 pracovní program Erasmus – Metropolis architecture, Ryton on Dunsmore, Anglie čtyřměsíční pracovní stáž
2009 dvouměsíční spolupráce s Echororst architekti
2008-2009 výměnný studijní program Erasmus - Bauhaus Uni Weimar, Německo, studium v atelieru Prof. Dipl. ing. Michaelea Danea a Prof. Dipl. ing. Huberta Riesse

1997-2005 Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou

Zuzana Sagitariová, Bc.
* 1992

2011 VŠUP - Praha, ateliér architektura IV, Mgr.akad.arch Roman Brychta
2011–2015 bakalář - Fakulta architektury a urbanismu, TUL Liberec
2008–2011 Gymnázium, Třinec