Tajemství architektury spočívá v přirozenosti...
Popis
a1architects s.r.o.
IČ: 038 41 545, DIČ CZ - 038 41 545
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 238847

hostavická 44/37
praha 14, 19800
czech republic

info@a1architects.cz
david@a1architects.cz
lenka@a1architects.cz

david +42 (0) 777 219 783
lenka +42 (0) 775 903 277 (international calls)
tereza +42 (0) 737 981 248

www.a1architects.cz

Výjimečnost našeho života utvářejí na první pohled nepodstatné detaily. Při své práci hledáme kouzlo těchto maličkostí v obyčejných věcech kolem nás, které nás inspirují...

První samostatné projekty členů ateliéru A1Architects spadají do roku 2003. V roce 2005 se v Praze se začíná formovat studio a kreativní dílna A1Architects, jejíž jádro tvoří Lenka Křemenová a David Maštálka, původně spolužáci z ateliéru architektury s označením A1 na UMPRUM. Od roku 2012 se přidává k týmu další architektka Tereza Schneiderová, v roce 2017 se připojuje architekt Jan Kropík a architektka Lucie Ráchel Dřevíkovská. 2018 se po dlouhodobé spolupráci přidává Zuzana Sagitariová. V letech 05 - 09 spolupracoval na některých projektech Jakub Filip Novák, v letech 13 - 16 Matěj Michalk Žaloudek a v letech 15 - 17 Pavla Krásová.

Práce ateliéru je charakteristická mezioborovou komunikací a hledáním jedinečných řešení. Metodika práce se mění podle charakteru problému a požadavků zadavatele. Při zpracování všech zakázek spolupracujeme při vypracování projektů s odbornými specialisty a inženýry.
David Maštálka, MgA.
* 1978

2001–2008diplomoval na VŠUP - Praha v atelieru architektura I, akad. arch. Jindřicha Smetany
2000–2001 rok spolupráce na urbanistickém modelu Hradce Králové (Molab FA ČVUT)
1996–2000 tři roky studia na FA ČVUT v atelieru prof. ing. arch. Josefa Pospíšila
1992–1996 studium na SUPŠ – Praha v atelieru scénografie

2013 vedoucí ateliéru, FA Technická univerzita Liberec, letní semestr
2010 DesignHelp o.s. za nemocnice vlídnější, www.designhelp.cz
2007 Versus Architekt o.s., setkání nad architekturou
2007 jarní dvouměsíční cesta napříč Japonskem
2005 stáž v atelieru ilustrace a grafiky Juraj Horváth a Helena Šantavá
2004 stáž v atelieru grafického designu a vizuální komunikace prof. Rostislav Vaněk

Lenka Křemenová, MgA.
* 1982

2001–2008 diplomovala na VŠUP - Praha v atelieru architektura I, akad. arch. Jindřicha Smetany
2000–2001 rok studia na FA ČVUT v Praze
1992–2000 víceleté gymnázium Děčín

2013 vedoucí ateliéru, FA Technická univerzita Liberec, letní semestr
2010 DesignHelp o.s. za nemocnice vlídnější, www.designhelp.cz
2007 Versus Architekt o.s., setkání nad architekturou
2007 jarní dvouměsíční cesta napříč Japonskem
2006 stáž v Benátkách na IUAV katedra urbanismu
2004 stáž v atelieru grafického designu a vizuální komunikace prof. Rostislav Vaněk

Tereza Schneiderová, Ing. arch.
* 1978

2008–2011 spolupráce s A.LT architekti v.o.s., Praha
2004–2007 spolupráce s ASGK Design s.r.o., Praha
1997–2004 diplomovala na FA VUT Brno
1990–1997 víceleté gymnázium Matyáše Lercha, Brno

2007-2008 roční spolupráce s Firefly Branding s.r.o (grafický design, branding), Praha
2003-2004 výměnný studijní program Erasmus - Stockholm, Švédsko - Kungliga Tekniska Högskolan (KTH),
fakulta architektury zpracování diplomové práce - téma “Imigrační centrum”
2002-2003 odborná praxe v průběhu studia - spolupráce s ateliérem Studio Dimense, Brno
2002 3 měsíční pracovní stáž - ir. bart duvekot architecten bna, Amsterdam, Nizozemí

Zuzana Sagitariová, MgA.
* 1992

2015-2018 VŠUP - Praha, ateliér architektura IV, Mgr.akad.arch Roman Brychta
2011–2015 bakalář - Fakulta architektury a urbanismu, TUL Liberec
2008–2011 Gymnázium, Třinec

Jan Kropík, Ing. arch.
* 1986

2016 roční spolupráce s atelierem Grido
2013–2016 spolupráce s atelierem Mimolimit
2013 spolupráce s atelierem CAMArchitekti
2010–2013 spolupráce s atelierem OK Plan Architects při studiu

2005–2013 diplomoval na FA - ČVUT Praha, absolvoval ateliery doc. ing. arch. Jana Jehlíka, prof. ing. arch. Michala Kohouta, prof. akad. arch. Mikuláše Hulce a doc. akad. arch. Vladimíra Soukenky
2011 studijní program Erasmus – Technische Universiteit Eindhoven Holandsko, 1 semestr
2009 půlroční spolupráce s atelierem Roberto Lucarelli Architetto v Praze při studiu
2008-2009 výměnný studijní program USA – roční studijní stáž na Kansas State University

1997-2005 gymnázium Christiana Dopplera v Praze

Lucie Ráchel Dřevíkovská, Ing. arch.
* 1987

2016–2017 spolupráce s Prokš Přikryl architekti
2015-2016 spolupráce s atelierem X-TOPIX
2015 spolupráce s atelierem Povětroň

2008–2015 FA - ČVUT Praha
2012-2013 výměnný studijní program Erasmus
Fakultät für Architektur TU Wien